ممسنی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
حجم
ریال
9
0
2
0
/
1
0
6
0
K
تصویر نماد ممسنی

ممسنی

|مجاز
پتروشیمی ممسنی|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
9
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
0
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
9
0
2
0
/
1
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  3
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,360پایین ترین قیمت14,360

  بازده ماهانه

  ممسنیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ممسنی
14,360بازه قیمت روز14,080
1/32 B
حقیقی
1/32 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  8
  0
 • ارزش بازار
  19/78 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/32 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی
  8/00
 • حجم عرضه0
 • حجم تقاضا804/83 K
تعدادحجم خریدقیمت
14781,02514,360
323,80014,080
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/09
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/36 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,390,000,000
 • درصد شناور
  %16/70
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۱۱۱۱:۴۶”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۶۱۳:۳۴”
  توقف نماد (ممسنی1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۱۲۱۱:۴۸”
  در خصوص اجراي تعهدات بازارگرداني در نماد معاملاتي (ممسني1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۱۱۷:۵۱”
  در خصوص اجراي تعهدات بازارگرداني در نماد معاملاتي (ممسني1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۱۱۴:۱۷”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ممسني1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-67/18%شرکت پتروشیمی مهر-سهامی خاص-10/45%شخص حقیقی1/62%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی1/5%شخص حقیقی1/36%شخص حقیقی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد