کازرو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
حجم
1
0
/
3
0
0
0
M
تصویر نماد کازرو

کازرو

|مجاز
پتروشیمی کازرون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/67%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/88%
حجم معاملات
1
0
/
3
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,240پایین ترین قیمت13,710

  بازده ماهانه

  کازروصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -1,173,374,470ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کازرو
 • ارزش بازار
  17/33 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/11
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -1/17 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  370/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/54
14,240بازه قیمت روز13,420
10/37 B
حقیقی
11/54 B
8/06 B
حقوقی
6/88 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/46 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,230,000,000
 • درصد شناور
  %23/90
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه س.وت.صنایع ت پتروشیمی خلیج فارس-س.ع-61/28%صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما10/27%شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانی2/47%شخص حقیقی2/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد