فسا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم
7
0
9
0
1
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد فسا

فسا

|ممنوع-متوقف
پتروشیمی فسا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/12%
حجم معاملات
7
0
9
0
1
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  7
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت853پایین ترین قیمت853

  بازده ماهانه

  فساصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

فسا
 • ارزش بازار
  3/03 Tریال
 • تعداد معاملات
  7
  0
  9
  0
  1
  0
  ,
  1
  0
  7
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  61/35 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/18
880بازه قیمت روز846
674/87 M
حقیقی
674/87 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  11/59 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,486,000,000
 • درصد شناور
  %13/30
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهدامیدآرین-سهامی خاص-75/98%شرکت پتروشیمی فیروزآباد-سهامی خاص-7/81%شرکت پتروشیمی جهرم-سهامی عام-1/76%شرکت بازرگانی پتروشیمی-سهامی خاص-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد