فافق
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
حجم
3
0
/
1
0
2
0
M
تصویر نماد فافق

فافق

|ممنوع-متوقف
صنایع مس افق کرمان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/29%
حجم معاملات
3
0
/
1
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,440پایین ترین قیمت5,310

  بازده ماهانه

  فافقصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فافق
 • ارزش بازار
  25/19 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  ,
  1
  0
  1
  0
  5
  0
  ,
  1
  0
  3
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  573/37 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/79
5,520بازه قیمت روز5,200
10/89 B
حقیقی
2/88 B
5/78 B
حقوقی
13/79 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/13
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  4,700,000,000
 • درصد شناور
  %31/35
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه -سهامی عام -60/78%شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام-سهامی خاص-4/68%BFMصندوق .س .ا.بازارگردانی تاک دانا1/6%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران1/59%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد