ثنظام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم
2
0
4
0
9
0
/
6
0
0
0
K
تصویر نماد ثنظام

ثنظام

|ممنوع-متوقف
س. ساختمانی نظام مهندسی ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/41%
حجم معاملات
2
0
4
0
9
0
/
6
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت50,250پایین ترین قیمت47,350

  بازده ماهانه

  ثنظامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

  داده ای جهت نمایش وجود ندارد

اطلاعات معاملاتی نماد

ثنظام
 • ارزش بازار
  3/62 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  4
  0
  9
  0
  ,
  6
  0
  0
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/34
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  568/18 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/71
50,050بازه قیمت روز47,150
24/43 B
حقیقی
22/47 B
378/81 M
حقوقی
2/34 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  409/42 Kسهم
 • تعداد سهام
  74,530,000
 • درصد شناور
  %55/40
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/7%شرکت پیشگامان توسعه رادمان پارسیان-سهامی خاص-7/15%شخص حقیقی4/45%شرکت اطمینان گستردانا-سهامی خاص-4/15%شخص حقیقی3/86%شرکت ماهان خودرورادسیر-سهامی خاص-2/89%شخص حقیقی2/56%سازمان نظام مهندسی ساختمان کشورشورای مرکزی2/19%شرکت آذرغلطک-سهامی خاص-1/74%شرکت مدیریت دارایی وثروت دانا-سهامی خاص-1/61%سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس1/11%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/07%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.نیکان1/04%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد