چنوپا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
3
0
/
7
0
4
0
K
0

چنوپا

|مجاز
نیوپان‌ 22 بهمن‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-4/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
3
0
/
7
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  0
  0
  3
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-3/4%
  • صنعت+22/4%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت81,250پایین ترین قیمت81,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۰
   نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 44/43 T
 • تعداد معاملات
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 50/65 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/17
88,000بازه قیمت روز82,900
303/88 M
حقیقی
303/88 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
156/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی13/77%شخص حقیقی11/92%شخص حقیقی10/3%شخص حقیقی9/98%شخص حقیقی6/49%شخص حقیقی6/3%شخص حقیقی5/47%شخص حقیقی4/99%شخص حقیقی4/5%شخص حقیقی2/92%شخص حقیقی2/33%شخص حقیقی2/33%شخص حقیقی1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (محصولات چوبی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
چفیبرچفیبر
8,0706/44
49/86 B
14/53 T
51/16%
881/80 M
1/33-
چخزرچخزر
69,3500/81
10/43 B
13/87 T
48/84%
-1/03 B
3/57-