چنوپا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
9
0
/
7
0
0
0
K
تصویر نماد چنوپا

چنوپا

|مجاز
نیوپان 22 بهمن|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
9
0
/
7
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  9
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت21,550پایین ترین قیمت21,550

  بازده ماهانه

  چنوپاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

چنوپا
 • ارزش بازار
  11/54 Tریال
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  52/26 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/5
22,850بازه قیمت روز21,550
209/03 M
حقیقی
209/03 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
30/64
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  900/90 Kسهم
 • تعداد سهام
  520,000,000
 • درصد شناور
  %14/52
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی13/77%شخص حقیقی11/93%شخص حقیقی10/58%شخص حقیقی10/02%شخص حقیقی7/84%شخص حقیقی6/5%شخص حقیقی5/01%شخص حقیقی5%شخص حقیقی4/63%شخص حقیقی2/93%شخص حقیقی2/33%شخص حقیقی2/33%شخص حقیقی1/35%شخص حقیقی1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد