تکنار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم
9
0
7
0
/
8
0
8
0
K
تصویر نماد تکنار

تکنار

|مجاز
مجتمع معادن مس تکنار|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/81%
حجم معاملات
9
0
7
0
/
8
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت57,150پایین ترین قیمت57,150

  بازده ماهانه

  تکنارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تکنار
 • ارزش بازار
  3/36 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  5
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  932/34 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/5
57,150بازه قیمت روز53,850
5/59 B
حقیقی
5/59 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  362/65 Kسهم
 • تعداد سهام
  60,000,000
 • درصد شناور
  %26/18
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -41/57%شرکت صدرمعادن ایرانیان-سهامی خاص-20%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک5/21%شخص حقیقی3/7%شرکت کاوشگران بازارسرمایه-سهامی خاص-2/14%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد