تکنار

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
8
0
4
0
/
5
0
2
0
K
0

تکنار

|مجاز
مجتمع معادن مس تکنار|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
8
0
4
0
/
5
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10%
  • صنعت-2%
  • بورس+2/3%
  • فرابورس-0/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت67,800پایین ترین قیمت64,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۴/۲۸
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۴/۲۰
   زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/98 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -516/65 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 191/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/11
68,250بازه قیمت روز64,350
4/99 B
حقیقی
5/51 B
626/79 M
حقوقی
110/14 M
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E47/26
 • P/Eگروه-
 • EPS1,390
 • P/S
  9/39
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 265/78 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 198/04 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -41/57%شرکت صدرمعادن ایرانیان-سهامی خاص-20%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک4/55%شخص حقیقی3/4%شرکت کاوشگران بازارسرمایه-سهامی خاص-2/14%شخص حقیقی1/2%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۳)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .ارزش آفرین ص .ب .ک
  2/73 M
  11/33 K

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
17,4400
17/58 B
25/81 T
0/36%
1/38 B
1/8113/33
کدماکدما
73,3705
161/61 B
18/34 T
0/26%
17/69 B
1/64245/38
کاماکاما
5,070-1/17
152/16 B
101/40 T
1/42%
391/81 M
0/5213/48
ومعادنومعادن
4,653-0/77
71/54 B
895/37 T
12/54%
3/94 B
0/416/45
کچادکچاد
5,770-1/72
42/38 B
1566/56 T
21/94%
-1/50 B
0/287/09
کنورکنور
19,560-1/53
13/43 B
249/80 T
3/5%
-7/67 B
0/2611/23
کرویکروی
6,880-0/29
19/09 B
68/80 T
0/96%
-4/17 B
0/554/42
کبافقکبافق
32,760-0/34
6/43 B
39/80 T
0/56%
-1/46 B
0/6514/68
کگلکگل
6,050-2/78
82/36 B
1996/50 T
27/96%
-23/38 B
0/1810/71
وامیروامیر
351,2002/99
7/18 B
29/50 T
0/41%
-987/42 M
1/287/86
کگهرکگهر
49,9500
28/99 B
1248/75 T
17/49%
-3/90 B
0/610/56
تاصیکوتاصیکو
7,5601/46
22/17 B
510/30 T
7/15%
-5/70 B
0/867/18
اپالاپال
13,450-1/93
16/38 B
134/50 T
1/88%
6/97 B
1/54-
فزرفزر
40,550-1/34
136/02 B
121/65 T
1/7%
-26/86 B
0/49-
تجلیتجلی
2,111-1/49
9/77 B
130/88 T
1/83%
-3/29 B
0/34-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---