وملت
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم
5
0
7
0
5
0
/
3
0
3
0
K
تصویر نماد وملت

وملت

|مجاز
سرمایه گذاری ملت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/03%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/32%
حجم معاملات
5
0
7
0
5
0
/
3
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,732پایین ترین قیمت3,656

  بازده ماهانه

  وملتصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -107,631,378ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وملت
 • ارزش بازار
  3/72 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -107/63 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  250/48 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/02
3,804بازه قیمت روز3,656
2/00 B
حقیقی
2/11 B
107/63 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/62 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,000,000,000
 • درصد شناور
  %57/19
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه صنعت فراگیردنیا-سهامی خاص-12/29%شرکت تندرماشین زرین-سهامی خاص-8/2%شرکت سرمایه گذاری دنیای آزادپویا-سهامی خاص-7/9%شرکت سلامت جویان تهران-سهامی خاص-5/86%شخص حقیقی4/67%شخص حقیقی1/68%شرکت پرنیان مهیار-سهامی خاص-1/17%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد