فسدید
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
ریال
4
0
4
0
4
0
/
0
0
0
0
تصویر نماد فسدید

فسدید

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
ریال
4
0
4
0
4
0
/
0
0
0
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  2
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت118,800پایین ترین قیمت118,800

  بازده ماهانه

  فسدیدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فسدید
121,200بازه قیمت روز118,800
52/75 M
حقیقی
52/75 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  4
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  11/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  52/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/00
 • حجم عرضه118/43 K
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
118,800107,22014
121,1505001
121,20010,7103
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  39/12 Kسهم
 • تعداد سهام
  97,800,000
 • درصد شناور
  %29/21
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۱:۳۱”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۱:۳۴”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (فسدید1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۷:۳۲”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (فسدید1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۱:۳۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۱:۳۳”
  تغییر حجم مبنای نماد معاملاتی (فسدید1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی سدید-سهامی عام-46/5%شخص حقیقی2/99%شخص حقیقی2/59%شرکت سرمایه گذاری سدیدتدبیر-سهامی خاص-2/4%شخص حقیقی1/96%شخص حقیقی1/77%شخص حقیقی1/71%شخص حقیقی1/7%شخص حقیقی1/68%شخص حقیقی1/42%شخص حقیقی1/37%شخص حقیقی1/28%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/02%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد