لخانه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
8
0
2
0
K
0

لخانه

|مجاز
لوازم‌ خانگی‌ پارس‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
8
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  9
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/2%
  • صنعت+2%
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,050پایین ترین قیمت26,050

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۱
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۵/۲۱
   توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 24/16 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 99/62 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
27,650بازه قیمت روز26,050
99/62 M
حقیقی
99/62 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 631/91 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E403/24
 • P/Eگروه-
 • EPS65
 • P/S
  2/68
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 19/58 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 89/68 K
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین-سهامی خاص-91/5%شخص حقیقی1/5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و تجهیزات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وتوشهوتوشه
6,8400/44
19/64 B
41/04 T
5/58%
-1/12 B
2/496/75
لازمالازما
64,300-0/38
111/40 B
13/99 T
1/9%
-19/59 B
1/06200/21
تپکوتپکو
2,068-2/4
81/05 B
43/68 T
5/94%
-8/08 B
0/87724/65
تکنوتکنو
8,9006/78
69/20 B
7/48 T
1/02%
10/08 B
1/11123/79
تراک
ت
1,8039/99
202/66 M
91/95 B
0/01%---
تپمپیتپمپی
13,9901/37
13/83 B
30/78 T
4/19%
-1/52 B
1/566/54
تفیروتفیرو
42,9503
339/86 M
515/40 B
0/07%-119/89
لخزرلخزر
14,6100/2
8/42 B
24/30 T
3/31%
181/22 M
0/987/22
تکمباتکمبا
6,8301/48
23/77 B
11/77 T
1/6%
2/98 B
1/2619/85
تایراتایرا
8,780-1/25
15/87 B
112/38 T
15/29%
-514/09 M
1/166/66
تکشاتکشا
67,120-4/43
22/53 B
13/42 T
1/83%
-1/36 B
1/4286/68
لابسالابسا
6,9004/97
27/81 B
18/63 T
2/54%
2/95 B
3/5913/68
لسرمالسرما
29,140-4/52
17/58 B
6/35 T
0/86%
-698/73 M
0/6470/52
لبوتانلبوتان
14,800-3/18
10/91 B
37/00 T
5/03%
-4/38 B
0/212/56
توربو
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
تمحرکهتمحرکه
8,0900/99
8/62 B
2/87 T
0/39%
0/00
1/35-
تاتمستاتمس
118,900-3/11
767/66 M
13/77 T
1/87%
0/00
2-
انتخابانتخاب
28,550-1/4
35/37 B
285/50 T
38/84%
-20/99 B
1/27-
گلدیراگلدیرا
8,5404/42
801/92 B
71/43 T
9/72%
181/12 B
1/4-