فکمند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
9
0
%
حجم
سهم
6
0
2
0
3
0
/
7
0
5
0
K
تصویر نماد فکمند

فکمند

|ممنوع-متوقف
گسترش قطعه سازی کمند|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
8
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
7
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
6
0
2
0
3
0
/
7
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  9
  0
  /
  9
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
ممنوع | متوقف
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,650پایین ترین قیمت30,850

  بازده ماهانه

  فکمندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فکمند
32,550بازه قیمت روز31,350
14/27 B
حقیقی
12/14 B
5/65 B
حقوقی
7/78 B
 • تعداد معاملات
  6
  0
  2
  0
  3
  0
  ,
  7
  0
  5
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  12/24 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/16
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  492/13 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/31
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
32,6506,5521
34,0002,6051
34,9001,0001
36,9001,0001
36,9501,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
6/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  702/99 Kسهم
 • تعداد سهام
  383,000,000
 • درصد شناور
  %19/91
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۲۲”
  توقف نماد (فکمند1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۲۳:۲۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (فکمند1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۱:۵۵”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (فکمند1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۰۰:۰۴”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۹۱۱:۴۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک-سهامی خاص-55/52%شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-9/41%شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان-سهامی عام-5/61%PRXسبد-شرک69560--شرک08556-4/57%شرکت فرهنگی ورزشی اقتصادی تراکتور-سهامی خاص-1/52%شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ-سهامی خاص-1/24%PRXسبد-شرک17955--موس07209-1/19%شخص حقیقی1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد