فکمند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
5
0
1
0
K
0

فکمند

|مجاز
گسترش قطعه سازی کمند|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
3
0
/
5
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+27/48%
  • صنعت+1/88%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت32,250پایین ترین قیمت32,250

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 12/72 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 72/61 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/33
34,150بازه قیمت روز32,250
435/63 M
حقیقی
435/63 M
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
8/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 602/41 K
 • تعداد سهام383,000,000
 • سهام شناور
  87/67 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک-سهامی خاص-43/75%شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-7/5%شخص حقیقی1/97%شخص حقیقی1/87%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/08%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1/01%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
3
0
9
0
,
8
0
0
0
0
0
-0/62%
0
0
6/49 T
4/25%
0
1/19-
فبیرافبیرا
3
0
,
6
0
1
0
1
0
-2/48%
0
0
6/40 T
4/18%
-295/13 M
1/02-
فجوشفجوش
1
0
,
5
0
8
0
3
0
0%
0
0
3/34 T
2/18%
0
1/33-
فاراکفاراک
1
0
,
8
0
6
0
7
0
-0/53%
0
0
38/53 T
25/19%
17/79 B
1/17-
فجامفجام
7
0
,
8
0
1
0
0
0
0/77%
0
0
7/03 T
4/59%
0
1/22-
فلامیفلامی
1
0
1
0
,
0
0
5
0
0
0
1%
0
0
6/63 T
4/33%
-460/60 M
1/67-
فاذرفاذر
1
0
,
9
0
3
0
9
0
-0/56%
0
0
35/15 T
22/98%
-3/21 B
0/63-
چدنچدن
2
0
,
3
0
9
0
7
0
0%
0
0
33/56 T
21/94%
0
--
کیاکیا
5
0
,
2
0
2
0
0
0
-1/14%
6
0
8
0
9
0
/
5
0
9
0
M
0
3/13 T
2/05%
-128/59 M
1/02-