فکمند

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
1
0
7
0
5
0
/
3
0
1
0
K
0

فکمند

|مجاز
گسترش قطعه سازی کمند|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
حجم
1
0
7
0
5
0
/
3
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+11/4%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,900پایین ترین قیمت23,900

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/96 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 837/99 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/6
23,900بازه قیمت روز22,600
4/19 B
حقیقی
4/19 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
4/88
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/83 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک-سهامی خاص-53/46%شخص حقیقی1/9%شخص حقیقی1/68%شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-1/38%شخص حقیقی1/09%شخص حقیقی1/03%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/1%
0/00
6/25104/51
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
3/91%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
4/62%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/45%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
2/05%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
21/07%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
3/81%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/3%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
21/32%
-6/07 B
0/38/14
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
16/92%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
16/79%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/66%-1/2719/27