بایکا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
حجم
4
0
/
0
0
8
0
K
0

بایکا

|ممنوع-متوقف
کارخانجات کابلسازی ‌ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/86%
حجم
4
0
/
0
0
8
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/9%
  • صنعت+0/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت27,200پایین ترین قیمت27,200

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد مهم- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انعقاد قرارداد مهم- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 13/73 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 0/00
 • قدرت خریدار به فروشنده-
28,800بازه قیمت روز27,200
0/00
حقیقی
0/00
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/65
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/13 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سپهرکابل ایرانیان-سهامی خاص-39/03%شخص حقیقی31/48%شخص حقیقی2/73%شخص حقیقی2/64%شخص حقیقی2/18%شخص حقیقی1/43%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
نیرونیرو
20,8002/9
2/74 B
6/24 T
1/66%
1/55 B
3/46-
بشهاببشهاب
20,480-1/29
14/29 B
14/93 T
3/97%
2/89 B
0/59-
بکاببکاب
12,4201/55
31/73 B
6/09 T
1/62%
2/74 B
1/36-
برانس
ب
1,0000
0/00
3/75 T
1%---
بموتوبموتو
2,670-1/64
14/69 B
53/79 T
14/29%
11/63 B
1/38-
بتکبتک
256,150-1/99
417/07 M
2/31 T
0/61%
0/00
0/33-
بترانسبترانس
2,832-0/59
49/39 B
103/09 T
27/39%
-6/43 B
0/8-
بالبربالبر
25,010-1/34
12/10 B
16/01 T
4/25%
-574/28 M
0/53-
بکامبکام
2,8070/29
13/63 B
38/40 T
10/2%
261/17 M
0/93-
بنیروبنیرو
4,075-0/88
11/95 B
38/38 T
10/2%
-293/82 M
0/89-
بسویچبسویچ
4,151-5/31
10/65 B
53/51 T
14/22%
-1/18 B
0/33-
برانسفو
ب
1,0000
0/00
3/50 T
0/93%---
بکابلبکابل
35,5003/71
371/60 B
36/34 T
9/66%
213/12 B
1/69-