فجوش

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
2
0
/
6
0
9
0
M
0

فجوش

|مجاز
جوش‌ و اکسیژن‌ ایران‌|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/63%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/06%
حجم
2
0
/
6
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  6
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/1%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,754پایین ترین قیمت1,730

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۴/۳۰
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۴/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/76 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 150/25 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/06
1,836بازه قیمت روز1,730
4/66 B
حقیقی
4/66 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/99
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 105/48 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-82
 • P/S
  76/83
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/97 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/35 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 7/34 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 3/55 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 4/46 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی38/99%شخص حقیقی6/66%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/25%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/27%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/24%شخص حقیقی1/22%شخص حقیقی1/09%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شخص حقیقی
  68/59 M
  -200/00 K
  شخص حقیقی
  26/25 M
  121/41 K

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/04%
0/00
6/25104/51
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
3/8%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
4/49%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/41%---
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
20/49%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
3/71%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/18%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
20/73%
-6/07 B
0/38/14
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
16/45%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
16/33%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/62%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
4/75%
0/00
2/6-