فجوش
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم (مشکوک)
1
0
5
0
/
9
0
8
0
M
تصویر نماد فجوش

فجوش

|مجاز
جوش و اکسیژن ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/8%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/28%
حجم معاملات(مشکوک)
1
0
5
0
/
9
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  6
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,205پایین ترین قیمت2,080

  بازده ماهانه

  فجوشصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,382,209,833ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فجوش
 • ارزش بازار
  4/53 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/76
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  382/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/4
2,205بازه قیمت روز2,077
32/48 B
حقیقی
34/86 B
2/38 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/26
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  105/48 Mسهم
 • تعداد سهام
  2,109,627,000
 • درصد شناور
  %36/33
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی38/99%شخص حقیقی6/66%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی3/33%شخص حقیقی2/74%شخص حقیقی2/5%شخص حقیقی2/21%شخص حقیقی1/41%شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد