ویسا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
حجم
2
0
6
0
2
0
/
8
0
4
0
K
0

ویسا

|ممنوع-متوقف
سرمایه گذاری ایساتیس پویا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/93%
حجم
2
0
6
0
2
0
/
8
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  9
  0
  7
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/8%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,090پایین ترین قیمت15,090

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۱۰
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند 7 ماده 13مکرر2 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 17/20 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 350/09 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 991/58 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/47
15,540بازه قیمت روز14,640
3/97 B
حقیقی
3/62 B
0/00
حقوقی
350/09 M
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/48
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/02 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E18/95
 • P/Eگروه-
 • EPS796
 • P/S
  25/32
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 1/76 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 2/14 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی وگسترش ایساتیس پویا-س.خ-31/15%شرکت مهندسی ایساتیس پویای ایرانیان-سهامی خاص-17/71%شخص حقیقی8/35%شرکت نیکوخوب روشنای کویربرتر-سهامی خاص-6/29%شرکت سرمایه گذاری سفیران بهاریزد-سهامی خاص-4/16%شخص حقیقی2/04%شرکت توسعه اقتصادی ایساتیس پویا-سهامی خاص-1/38%شخص حقیقی1/34%سبد شخص حقیقی1/34%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/06%شرکت صنایع فولادآلیاژی یزد-سهامی عام-1/04%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآفروآفر
31,2500/33
111/26 B
15/63 T
4/07%
-10/88 B
1/143/69
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,1201/81
46/20 B
62/67 T
16/31%
10/26 B
1/6844/1
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/5%
0/00
0/88-
وارسوارس
37,450-2/89
105/66 B
18/73 T
4/87%
0/00
1/0515/04
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/24%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/7%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,1002/98
275/35 B
4/09 T
1/06%
4/19 B
1/8-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
38/2%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,4501/84
144/87 B
10/38 T
2/7%
-15/13 B
1/2761/71
وثنووثنو
2,908-2/39
3/87 B
7/27 T
1/89%
-1/42 B
0/595/59
واحصاواحصا
26,000-2/99
26/41 B
10/98 T
2/86%
-2/43 B
0/725/27
ولاناولانا
37,450-1/32
79/72 B
3/75 T
0/97%
-22/23 B
0/3384/13
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/56%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/78%---
ولشرقولشرق
6,0001
4/43 B
8/40 T
2/19%
81/67 M
0/7247/02