سمایه
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/55%
حجم
2
0
/
6
0
9
0
M
0

سمایه

|مجاز
بانک سرمایه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/55%
حجم
2
0
/
6
0
9
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  0
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-11/38%
  • صنعت+1/51%
  • بورس+5/6%
  • فرابورس+4/77%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,247پایین ترین قیمت5,100

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۱
   افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۸/۲۷
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 20/70 T
 • تعداد معاملات
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/07%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 503/32 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 365/25 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3
5,247بازه قیمت روز4,943
13/51 B
حقیقی
13/01 B
546/08 M
حقوقی
1/05 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/39
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 3/87 M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور
  23/40 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت لیزینگ ورفاه فرهنگیان-سهامی خاص-9/99%شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان-سهامی خاص-9/97%شرکت ساختمانی معلم7/63%شرکت سرمایه گذاری توسعه پایدارصدف-سهامی خاص-5/14%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شخص حقیقی5%شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان-س.خ-3/62%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-3/25%شخص حقیقی3/14%شرکت تامین مسکن فرهنگیان-سهامی خاص-2/66%PRXسبد-شرک72346--شرک08921-1/15%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه (بانکها و موسسات اعتباری)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وبملتوبملت
4
0
,
6
0
4
0
5
0
-1/36%
0
0
1639/68 T
31/18%
-174/03 B
0/62-
ومللوملل
3
0
,
1
0
4
0
8
0
-2/99%
0
0
62/96 T
1/2%
-3/02 B
1/04-
وشهروشهر
1
0
2
0
,
2
0
7
0
0
0
-2%
0
0
191/08 T
3/63%
-23/55 B
0/65-
وپستوپست
9
0
,
6
0
5
0
0
0
0/21%
0
0
158/17 T
3/01%
-1/84 B
1/2-
وآیندوآیند
1
0
4
0
,
2
0
8
0
0
0
1/13%
0
0
228/48 T
4/34%
-28/36 B
1/26-
وسالتوسالت
1
0
3
0
,
6
0
2
0
0
0
0/15%
0
0
101/92 T
1/94%
-653/70 B
0/04-
وکاروکار
2
0
,
1
0
2
0
9
0
-0/65%
0
0
97/93 T
1/86%
489/38 M
0/77-
وپاساروپاسار
2
0
,
9
0
2
0
0
0
-0/03%
0
0
943/07 T
17/93%
-12/85 B
0/89-
وسیناوسینا
3
0
,
9
0
1
0
4
0
0/33%
0
0
99/35 T
1/89%
-14/76 B
0/84-
وبصادروبصادر
2
0
,
1
0
1
0
6
0
-2/17%
0
0
371/05 T
7/05%
-25/44 B
0/84-
وتجارتوتجارت
2
0
,
3
0
1
0
8
0
-2/65%
3
0
9
0
9
0
/
0
0
3
0
B
0
519/06 T
9/87%
-146/07 B
0/4-
وخاوروخاور
3
0
,
7
0
8
0
6
0
0%
0
0
189/30 T
3/6%
4/09 B
1/56-
وپارسوپارس
1
0
,
8
0
3
0
1
0
-2/56%
0
0
286/26 T
5/44%
-5/40 B
0/55-
ونوینونوین
5
0
,
7
0
9
0
0
0
-0/52%
0
0
176/16 T
3/35%
-47/54 B
0/42-
وزمینوزمین
4
0
,
2
0
9
0
0
0
0/99%
0
0
17/16 T
0/33%
5/99 B
1/35-
سامان
س
3
0
,
2
0
5
0
2
0
-0/24%
0
0
156/97 T
2/98%
-393/52 M
1/94-