وهنر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/68%
حجم
1
0
/
2
0
3
0
M
تصویر نماد وهنر

وهنر

|مجاز
گروه توسعه هنر ایران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/34%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/68%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  4
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,100پایین ترین قیمت5,950

  بازده ماهانه

  وهنرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -2,297,364,010ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وهنر
 • ارزش بازار
  6/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -2/30 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  342/08 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی2/63
6,110بازه قیمت روز5,770
5/13 B
حقیقی
7/43 B
2/30 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
100
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  993,748,000
 • درصد شناور
  %26/12
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ارین توسکا-س.ع34/67%شرکت بازرگانی همراه عرشیاپارسیان-سهامی خاص-29/58%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توازن نوید3/56%شرکت توسعه گردشگری شهرآئین-سهامی خاص-2/07%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.توسعه فیروزه پویا1/37%شرکت ستارگان نوآوری داوین-سهامی خاص-1/32%شخص حقیقی1/31%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد