بهیر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
7
0
%
حجم
سهم
4
0
1
0
7
0
/
7
0
5
0
K
تصویر نماد بهیر

بهیر

|مجاز
بین المللی سرمایه گذاری توسعه تجارت هیرمند|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
4
0
1
0
7
0
/
7
0
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,527پایین ترین قیمت4,486

  بازده ماهانه

  بهیرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  385/76 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بهیر
4,668بازه قیمت روز4,486
1/87 B
حقیقی
1/49 B
0
حقوقی
385/76 M
 • تعداد معاملات
  3
  0
  5
  0
 • ارزش بازار
  2/74 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  385/76 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  208/28 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/12
 • حجم عرضه901/78 K
 • حجم تقاضا136/07 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
4,48664,0073
4,57753,4003
4,65917,8051
4,66035,0002
4,668220,2004
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/95 Mسهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %21/80
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۴۱۲:۴۷”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (بهیر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۴:۳۶”
  اصلاحیه - بازگشایی نماد معاملاتی (بهیر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۳۱۴:۲۸”
  بازگشایی نماد معاملاتی (بهیر1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۶:۰۶”
  تعلیق نماد معاملاتی (بهیر1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۱۶۱۴:۰۰”
  توقف نماد‌ معاملاتی (بهیر1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  دانشگاه علم وصنعت ایران28/16%شخص حقیقی20/17%شخص حقیقی16/9%شخص حقیقی8/62%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار2/98%شرکت عصرتوسعه وتحقیق-بامسئولیت محدود-1/37%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد