قجام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم
سهم
2
0
9
0
2
0
/
1
0
4
0
K
تصویر نماد قجام

قجام

|مجاز
فرآورده های غذائی و قند تربت جام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
1
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
9
0
2
0
/
1
0
4
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,090پایین ترین قیمت7,090

  بازده ماهانه

  قجامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قجام
7,370بازه قیمت روز7,090
2/07 B
حقیقی
2/07 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  4/69 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  517/81 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/50
 • حجم عرضه2/24 M
 • حجم تقاضا23 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
7,090524,8936
7,190117,0152
7,27010,0001
7,3201,0001
7,35010,7112
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/51
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/93 Mسهم
 • تعداد سهام
  650,000,000
 • درصد شناور
  %49/85
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  امروز
  ۱۴:۳۶”
  بازگشایی برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۵:۳۵”
  توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۳۰۱۴:۲۸”
  توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۴:۴۴”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (قجام1) ، (پلوله1) و (ثنظام1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۷:۴۱”
  توقف نماد (قجام1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی24/32%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها19/18%شخص حقیقی2/05%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/16%شخص حقیقی1/13%شخص حقیقی1/11%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد