قجام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
0
0
9
0
K
0

قجام

|مجاز
فرآوردههای غذایی وقندتربت جام|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/12%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
3
0
/
0
0
9
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  8
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/5%
  • صنعت-0/2%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,070پایین ترین قیمت7,070

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه منتهی به 1402/03/31(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۷/۵
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 4/65 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 21/85 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
7,350بازه قیمت روز6,930
21/85 M
حقیقی
21/85 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/35
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی18/67%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها16/22%شخص حقیقی2/68%شخص حقیقی2/02%شخص حقیقی1/23%شخص حقیقی1/2%شخص حقیقی1/09%PRXسبد-شرک17217--شرک05602-1/05%شخص حقیقی1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,190-0/49
2/59 B
28/66 T
8/32%
0/00
0/73-
قیستوقیستو
10,770-2/97
808/24 M
16/16 T
4/69%
0/00
0/67-
قارومقاروم
99,000-2/98
336/35 M
33/98 T
9/86%
-72/08 M
0/39-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشیرقشیر
9,2904/85
34/02 B
7/24 T
2/1%
0/00
1-
قشکرقشکر
2,7800/77
1/12 B
6/84 T
1/99%
-143/95 M
0/6-
قثابتقثابت
2,7601/95
8/17 B
17/84 T
5/18%
-539/90 M
0/39-
قزوینقزوین
7,750-1/29
4/89 B
16/04 T
4/66%
-898/66 M
1/34-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,180-1/59
1/66 B
14/72 T
4/27%
-260/03 M
0/32-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
28,6801/92
2/79 B
19/93 T
5/79%
373/76 M
1/03-
قهکمتقهکمت
10,7902/41
32/49 M
30/70 T
8/91%
-21/51 M
1/25-
قصفهاقصفها
142,890-0/55
90/47 M
27/86 T
8/09%
0/00
1/33-
قنیشاقنیشا
2,7800/54
1/94 B
11/12 T
3/23%
-502/50 M
0/76-
قمروقمرو
9,170-2/62
79/61 M
18/34 T
5/32%
0/00
1-
قپیراقپیرا
12,090-2/4
296/55 M
30/58 T
8/88%
243/99 M
2/22-
قنقشقنقش
225,2002/99
8/90 B
31/30 T
9/09%
0/00
0/52-
قشرینقشرین
7,600-2/63
649/98 M
19/06 T
5/53%
0/00
0/4-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/09%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------