فنرژی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
/
4
0
3
0
K
0

فنرژی

|مجاز
گسترش صنایع انرژی آذرآب|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
/
4
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/9%
  • صنعت-3/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,150پایین ترین قیمت43,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۰/۶/۹
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/09/30
  • ۱۴۰۰/۵/۱۲
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/18 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 55/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/13
44,850بازه قیمت روز43,150
838/45 M
حقیقی
838/45 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/8
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 268/46 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق رفاه وتامین آتیه56/24%شرکت صنایع آذرآب-سهامی عام-9/88%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6502/93
575/60 M
3/86 T
2/04%
0/00
4/67105/26
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,767-0/5
4/65 B
8/45 T
4/47%
1/45 B
1/89-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/41%---
فجوشفجوش
1,781-2/92
2/09 B
3/76 T
1/99%
0/00
1-
فاراکفاراک
1,9042/24
37/12 B
39/29 T
20/78%
3/23 B
1/0312/24
فجامفجام
7,720-0/52
5/06 B
6/95 T
3/67%
-1/51 B
0/3913/84
فلامیفلامی
12,850-3/96
69/55 B
7/71 T
4/08%
-11/02 B
0/4813/79
فامافاما
11,3805/55
6/43 B
39/83 T
21/07%
664/21 M
1/218/36
فاذرفاذر
1,7954/96
233/21 B
32/54 T
17/21%
38/62 B
0/94-
چدنچدن
2,8713/53
26/37 B
31/58 T
16/7%
2/77 B
0/918/04
کیاکیا
5,8004/88
7/04 B
3/48 T
1/84%
2/87 B
1/2721/96
فکمندفکمند
23,4002/99
79/96 M
8/96 T
4/74%
0/00
3-