فنرژی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
%
حجم
سهم
7
0
/
1
0
0
0
K
تصویر نماد فنرژی

فنرژی

|مجاز
گسترش صنایع انرژی آذرآب|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
/
1
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  3
  0
  /
  1
  0
  2
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت30,000پایین ترین قیمت30,000

  بازده ماهانه

  فنرژیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فنرژی
30,600بازه قیمت روز29,400
213/12 M
حقیقی
213/12 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  ,
  1
  0
  0
  0
  4
  0
 • ارزش بازار
  4/89 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  106/56 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/50
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
29,4008,741,660139
29,45011,4893
30,00095,6444
30,60015,4192
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/82
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  8/16 Mسهم
 • تعداد سهام
  163,160,000
 • درصد شناور
  %32/72
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۳:۳۱”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۱۱:۳۱”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۵۱۳:۱۲”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۵:۳۷”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۲۳:۱۰”
  درخصوص حجم مبنای برخی از نمادهای مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق رفاه وتامین آتیه56/24%شرکت صنایع آذرآب-سهامی عام-9/88%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد