فنرژی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
/
4
0
3
0
K
0

فنرژی

|مجاز
گسترش صنایع انرژی آذرآب|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/93%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
9
0
/
4
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  3
  0
  8
  0
  /
  4
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/9%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت43,150پایین ترین قیمت43,150

  رویدادها

  • ۱۴۰۰/۶/۹
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1400/09/30
  • ۱۴۰۰/۵/۱۲
   آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/18 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 55/90 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/13
44,850بازه قیمت روز43,150
838/45 M
حقیقی
838/45 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
3/87
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 268/46 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 314/19 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 230/09 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 507/06 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 13/78 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 10/16 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  صندوق رفاه وتامین آتیه56/24%شرکت صنایع آذرآب-سهامی عام-9/88%شخص حقیقی1/16%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,6402/95
5/18 B
3/86 T
2/08%
0/00
6/25104/51
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
4/57%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/43%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
2/03%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
20/87%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
3/77%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/25%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
21/12%
-6/07 B
0/38/14
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
16/76%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
16/63%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/65%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
4/84%
0/00
2/6-