فبستم
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
4
0
%
حجم
سهم
5
0
0
0
0
0
/
7
0
8
0
K
تصویر نماد فبستم

فبستم

|مجاز
صنایع بسته بندی مشهد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
2
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
5
0
4
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
0
0
0
0
/
7
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  4
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,810پایین ترین قیمت10,810

  بازده ماهانه

  فبستمصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فبستم
11,250بازه قیمت روز10,810
5/41 B
حقیقی
5/41 B
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  2
  0
  2
  0
 • ارزش بازار
  3/10 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/18
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  386/67 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/21
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
10,8101,754,18323
11,250278,9874
11,3005,1381
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/76
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/82 Mسهم
 • تعداد سهام
  282,711,000
 • درصد شناور
  %18/83
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۲۳۱۱:۳۸”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۲۱۴:۰۲”
  بازگشایی نماد معاملاتی (فبستم1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۳:۵۰”
  توقف نمادهای معاملاتی (وملت1) و (فبستم1) در پایان جلسه معاملات
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۸۱۱:۳۴”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۵۱۱:۴۰”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی34/22%شخص حقیقی19/74%شخص حقیقی7/45%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی3/96%شخص حقیقی3/94%شخص حقیقی1/91%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد