فبستم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/74%
حجم
3
0
7
0
1
0
/
5
0
7
0
K
0

فبستم

|مجاز
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/95%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/74%
حجم
3
0
7
0
1
0
/
5
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  1
  0
  8
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/9%
  • صنعت-6/9%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,940پایین ترین قیمت13,940

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/86 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/29 B
 • قدرت خریدار به فروشنده6/25
13,940بازه قیمت روز13,140
5/18 B
حقیقی
5/18 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/04
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/57 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E104/51
 • P/Eگروه-
 • EPS133
 • P/S
  90/00
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 660/96 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/19 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 946/36 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 9/16 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 16/79 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی33/86%شخص حقیقی19/74%شخص حقیقی7/45%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی3/96%شخص حقیقی3/94%شخص حقیقی1/28%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
44,000-1/93
838/45 M
7/18 T
3/81%
0/00
0/13-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,781-2/93
15/42 B
8/48 T
4/49%
-8/03 B
0/96-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/41%---
فجوشفجوش
1,782-1/63
4/66 B
3/76 T
1/99%
0/00
1/06-
فاراکفاراک
1,874-0/74
35/70 B
38/68 T
20/5%
-3/78 B
1/0312
فجامفجام
7,770-1/16
4/93 B
6/99 T
3/71%
-463/57 M
1/7714/13
فلامیفلامی
13,1402/95
38/49 B
7/88 T
4/18%
-1/42 B
1/2514/48
فامافاما
11,1800/45
11/40 B
39/13 T
20/75%
-6/07 B
0/38/14
فاذرفاذر
1,7130/93
45/14 B
31/05 T
16/46%
-294/25 M
1/07-
چدنچدن
2,8012/86
109/57 B
30/81 T
16/33%
26/64 B
0/787/81
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/62%-1/2719/27
فکمندفکمند
23,4002/8
4/19 B
8/96 T
4/75%
0/00
2/6-