فبستم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
4
0
8
0
/
7
0
7
0
K
0

فبستم

|مجاز
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/07%
حجم
4
0
8
0
/
7
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  6
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  7
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/5%
  • صنعت+6/3%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,650پایین ترین قیمت13,650

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/75 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 166/44 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/25
13,650بازه قیمت روز12,870
665/77 M
حقیقی
665/77 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/94
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/57 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی33/86%شخص حقیقی19/74%شخص حقیقی7/45%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی3/96%شخص حقیقی3/94%شخص حقیقی1/28%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
44,350-1/92
124/02 M
7/24 T
3/74%
0/00
0/5-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,6302/99
13/94 B
8/21 T
4/25%
5/29 B
3/39-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/38%---
فجوشفجوش
1,860-2/96
281/58 M
3/92 T
2/03%
0/00
0/33-
فاراکفاراک
1,951-2/84
72/23 B
40/26 T
20/83%
-4/03 B
0/5-
فجامفجام
8,1601/76
15/42 B
7/34 T
3/8%
196/89 M
1/62-
فلامیفلامی
11,6304/93
53/41 B
6/98 T
3/61%
20/76 B
1/53-
فامافاما
12,090-2/12
22/87 B
42/31 T
21/89%
-8/57 B
0/26-
فاذرفاذر
1,804-0/76
50/77 B
32/70 T
16/92%
-5/07 M
1/14-
چدنچدن
2,723-1/3
15/04 B
29/95 T
15/5%
-2/23 B
0/51-
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/58%-1/27-
فکمندفکمند
22,5502/9
3/01 B
8/64 T
4/47%
0/00
3/33-