فبستم

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
حجم
2
0
3
0
4
0
/
2
0
5
0
K
0

فبستم

|مجاز
صنایع ‌بسته‌بندی‌ مشهد|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/94%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/45%
حجم
2
0
3
0
4
0
/
2
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  3
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-8/1%
  • صنعت+4/4%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,660پایین ترین قیمت13,660

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۴
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31
  • ۱۴۰۲/۵/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/77 T
 • تعداد معاملات
  3
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 213/32 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/47
13,660بازه قیمت روز12,880
3/20 B
حقیقی
3/20 B
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/95
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/57 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E102/41
 • P/Eگروه-
 • EPS133
 • P/S
  88/20
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 776/09 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/21 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 956/32 K
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 10/75 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 17/01 B
 • میانگین ارزش یک سال
  ریال 12/68 B
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی33/86%شخص حقیقی19/74%شخص حقیقی7/45%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی4/38%شخص حقیقی3/96%شخص حقیقی3/94%شخص حقیقی1/28%سازمان خصوصی سازی-وکالتی1/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فنرژیفنرژی
44,000-1/92
141/45 B
7/18 T
3/71%
0/00
2/53-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,7672/96
36/28 B
8/45 T
4/37%
9/72 B
2/61-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/38%---
فجوشفجوش
1,860-2/96
435/54 M
3/92 T
2/03%
0/00
2-
فاراکفاراک
1,936-0/92
48/11 B
39/95 T
20/67%
3/66 B
0/8312/36
فجامفجام
8,010-2/57
16/63 B
7/21 T
3/73%
862/15 M
1/3114/61
فلامیفلامی
12,0704/99
45/81 B
7/24 T
3/75%
6/33 B
1/3213/31
فامافاما
12,150-1/41
15/02 B
42/52 T
22%
-2/12 B
0/618/66
فاذرفاذر
1,791-1/22
54/45 B
32/46 T
16/8%
-285/78 M
0/82-
چدنچدن
2,7212/09
19/74 B
29/93 T
15/49%
-924/17 M
0/877/83
کیاکیا
13,8404/37
20/76 B
3/05 T
1/58%-1/2719/27
فکمندفکمند
22,7002/88
4/48 B
8/69 T
4/5%
0/00
4-