فن آوا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
حجم
1
0
/
8
0
5
0
M
0

فن آوا

|مجاز
گروه فن آوا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/31%
حجم
1
0
/
8
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  6
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+0/2%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,410پایین ترین قیمت5,180

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۳
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت فن اواکارت)
  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) (شرکت شبکه گستر فن آوا)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 11/57 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  0
  0
  3
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -3/63 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 119/31 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/39
5,480بازه قیمت روز5,180
5/97 B
حقیقی
9/60 B
3/63 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/15
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 2/90 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E143/36
 • P/Eگروه-
 • EPS36
 • P/S
  71/44
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/02 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/95 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/58 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 10/59 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 10/95 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت فناوران طلوع شبکه-سهامی خاص-58/34%شرکت خدمات ارتباطی رای تل-سهامی خاص-16/58%شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-سهامی خاص -7/39%صندوق بازنشستگی کشوری1/81%شرکت رشدپایدارایرانیان-سهامی خاص-1/59%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,050-1/7
22/08 B
14/41 T
1/43%
-58/85 M
0/729/28
مفاخرمفاخر
10,350-3/38
15/95 B
8/68 T
0/86%
-257/00 M
0/971,283/23
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/73%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
20/81%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/81%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/29%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/72%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
17/91%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/22%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
18/47%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/62%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/12%
-6/41 B
2/81-
توسنتوسن
21,8000/46
12/55 B
65/40 T
6/51%
-10/20 B
1/69-
تپسیتپسی
6,6400/6
18/80 B
16/35 T
1/63%
-5/69 B
0/82-
پی پادپی پاد
14,410-4/98
101/72 B
43/23 T
4/3%
13/05 B
1/42-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/15%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/44%
-4/03 B
0/64-