استقلال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
9
0
/
1
0
5
0
K
0

استقلال

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/99%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
9
0
/
1
0
5
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  0
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/5%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/1%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,724پایین ترین قیمت1,724

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۲
   صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
  • ۱۴۰۲/۵/۲۳
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1403/04/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 25/31 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 50/25 M
 • قدرت خریدار به فروشنده9
1,794بازه قیمت روز1,724
50/25 M
حقیقی
50/25 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
111/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 5/61 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  وزارت ورزش وجوانان88/54%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۱/۱۰/۲۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (فعالیتهای فرهنگی و ورزشی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
پرسپولیسپرسپولیس
2,157-2/97
167/52 M
22/68 T
100%
0/00
0/33-