حشکوه

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
حجم
2
0
/
1
0
2
0
M
0

حشکوه

|مجاز
دلیجان طلایی شکوه پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/91%
حجم
2
0
/
1
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  0
  0
  /
  5
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-29/6%
  • صنعت+2/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,020پایین ترین قیمت5,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۸
   معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
  • ۱۴۰۲/۶/۱۳
   آگهی ثبت تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده (بجز تغییرات سرمایه) دوره 12 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 8/63 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  4
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 2/00 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 196/79 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/44
5,440بازه قیمت روز5,140
12/00 B
حقیقی
10/00 B
0/00
حقوقی
2/00 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/74
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت ریل پردازنوآفرین-سهامی خاص-45/81%شرکت نوین گامان آتی همراه -سهامی خاص -11/69%BFMصندوق.س.ا.ب.نهایت اندیش اقتصادبیدار10/68%شرکت توسعه تجارت صبامنطقه آزادانزلی-سهامی خاص6/05%شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزادانزلی-س.خ-2/21%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار1/67%شرکت ارزش آفرینان فدک-سهامی خاص-1/54%شرکت ریل پروازتندرخاورمیانه م.آزادانزلی-س.خ1/42%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.ب.نهایت اندیش اقتصادبیدار
  184/41 M
  192/80 K
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.بازارگردانی پرگار
  29/00 M
  -20/00

نمادهای هم گروه (حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
حسیناحسینا
20,5301/41
10/49 B
51/22 T
4/4%
4/14 B
0/76-
قشم
ق
10
0/00
0/00
0%---
حبندرحبندر
15,610-2/95
43/01 B
11/71 T
1/01%
0/00
0/86-
حتایدحتاید
7,250-0/41
32/93 B
51/01 T
4/38%
-7/40 B
0/49-
حرهشاحرهشا
277,3502/99
6/67 B
4/16 T
0/36%
0/00
1/38-
حکشتیحکشتی
13,6600/96
437/71 B
788/48 T
67/76%
468/72 M
0/914/93
توریلتوریل
5,970-0/17
5/87 B
41/79 T
3/59%
-155/53 M
0/66-
حتوکاحتوکا
4,2030/38
11/89 B
14/88 T
1/28%
-485/91 M
1/22-
حپتروحپترو
44,310-2/94
2/28 B
8/86 T
0/76%
-573/42 M
0/51-
حفارسحفارس
2,0754/15
485/39 B
40/98 T
3/52%
-11/01 B
1/71-
حریلحریل
2,7932/28
53/45 B
13/31 T
1/14%
1/13 M
1/09-
حپارساحپارسا
62,1000/97
73/25 B
15/53 T
1/33%
-3/64 B
0/44-
حسیرحسیر
13,760-0/22
19/24 B
16/59 T
1/43%
256/39 M
0/87-
حآساحآسا
9,7100/52
2/48 B
17/48 T
1/5%
-141/09 M
1/07-
حرآهن
ح
1,0000
0/00
600/00 B
0/05%---
حرهور
ح
1,0000
0/00
56/00 B
0/01%---
حآفرینحآفرین
3,185-0/97
50/60 B
23/66 T
2/03%
1/37 B
0/61-
حگهرحگهر
12,630-0/24
880/20 M
56/08 T
4/82%
90/16 M
0/44-
حگردشحگردش
3,567-0/09
4/15 B
5/71 T
0/49%
-900/45 M
1/15-
حپرتو
ح
1,0000
0/00
1/50 T
0/13%---