ودانا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
حجم
سهم
8
0
8
0
7
0
/
1
0
1
0
K
تصویر نماد ودانا

ودانا

|مجاز
سرمایه گذاری دانایان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
1
0
%
حجم معاملات
سهم
8
0
8
0
7
0
/
1
0
1
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  /
  7
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,740پایین ترین قیمت8,730

  بازده ماهانه

  وداناصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -3/49 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ودانا
9,070بازه قیمت روز8,730
4/25 B
حقیقی
7/75 B
3/49 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  5
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  11/79 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/07
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -3/49 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  177/29 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/34
 • حجم عرضه1/25 M
 • حجم تقاضا20 K
تعدادحجم خریدقیمت
120,0006,950
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
8,730659,57213
9,0505,6003
9,060101,3543
9,070144,9699
9,38010,0001
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  1,350,000,000
 • درصد شناور
  %13/90
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۳/۲۳۱۳:۳۱”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (ودانا1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۲۱۵:۰۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (ودانا1)
  ۱۴۰۲/۳/۲۲۱۱:۳۱”
  توقف نماد (ودانا1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
  ۱۴۰۲/۳/۱۷۱۴:۳۷”
  توقف نماد (ودانا1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
  ۱۴۰۱/۱۱/۲۳۱۲:۱۱”
  در خصوص اجراي تعهدات بازارگرداني در نماد (ودانا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه مالی دانایان -سهامی عام -84/34%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی دانایان1/76%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد