کارام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
4
0
/
1
0
6
0
K
0

کارام

|مجاز
کآرا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
1
0
4
0
/
1
0
6
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  0
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-6/5%
  • صنعت+5/2%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,850پایین ترین قیمت7,850

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۲۶
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تغییر در برنامه افزایش سرمایه شرکت- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 7/88 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 111/20 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1
8,330بازه قیمت روز7,850
111/20 M
حقیقی
111/20 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
5/71
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 713/01 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-48/05%شرکت کاشی پارس-سهامی عام-3/81%شخص حقیقی2/96%شرکت مهندسی کاوه پوشش بناساز-سهامی خاص-2/44%شخص حقیقی2/18%شخص حقیقی1/78%شخص حقیقی1/77%شخص حقیقی1/51%PRXسبد-شرک14514--شرک14909-1/38%شرکت تعاونی اعتبارکارخانه نیلو1/36%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (کاشی و سرامیک)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظکحافظ
7,230-0/82
5/97 B
37/17 T
26/95%
-2/90 B
0/617/69
کصدفکصدف
20,950-2/82
11/12 B
7/54 T
5/47%
-3/58 B
0/1513/65
کپارسکپارس
10,9601
10/35 B
17/92 T
13%
-2/56 B
0/997/38
کترامکترام
8,440-1/64
19/81 B
14/32 T
10/38%
-448/90 M
1/214/69
کسعدیکسعدی
7,6900/65
3/24 B
7/69 T
5/58%
6/29 M
0/8312/75
کساوهکساوه
62,420-0/29
3/68 B
33/05 T
23/96%
-329/18 M
0/617/72
کلوندکلوند
42,420-0/09
3/84 B
16/97 T
12/3%
-1/57 B
0/657/4
کنگار
ک
1,0000
0/00
50/25 B
0/04%---
کاصفا
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کنیلو
ک
1,0000
0/00
150/00 B
0/11%---
کچینی
ک
1,0000
0/00
167/03 B
0/12%---
کهرامکهرام
36,5500/14
5/46 B
2/74 T
1/99%
0/00
1/08-