سباقر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
حجم
5
0
0
0
4
0
/
1
0
7
0
K
تصویر نماد سباقر

سباقر

|مجاز
سیمان باقران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/77%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/07%
حجم معاملات
5
0
0
0
4
0
/
1
0
7
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,230پایین ترین قیمت18,720

  بازده ماهانه

  سباقرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سباقر
 • ارزش بازار
  11/32 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  566/10 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/59
19,230بازه قیمت روز18,110
9/62 B
حقیقی
9/62 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/49
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/07 Mسهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %49/51
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی17/64%شخص حقیقی9/53%صندوق سرمایه گذاری خصوصی کمان کاریزما9/03%شخص حقیقی5/21%شخص حقیقی3/33%شرکت آتیه سازان باقران-سهامی خاص-2/09%شخص حقیقی خارجی1/39%شخص حقیقی1/15%شخص حقیقی1/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد