بازرگام
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم
2
0
/
9
0
5
0
M
ب

بازرگام

|مجاز
پست پیشگامان بادپا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/33%
حجم معاملات
2
0
/
9
0
5
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  6
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,010پایین ترین قیمت9,000

  بازده ماهانه

  بازرگامصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -26,103,447,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

بازرگام
 • ارزش بازار
  27/00 Tریال
 • تعداد معاملات
  4
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -26/10 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  450/50 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/2
9,300بازه قیمت روز8,760
450/50 M
حقیقی
26/55 B
26/10 B
حقوقی
0
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
19/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %16/66
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمند-7/47%شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویریزد7/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ایساتیس پویا7/06%شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس7%شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر5%شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-سهامی خاص-4/81%شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات یزد4/23%شرکت تعاونی.ب.مشتریان گروه پیشگامان کویریزد4/16%شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبزیزد4%شرکت تعاونی ت ف میوه ای وآبمیوه پیشگامان کویریزد4%شرکت پیشگامان تجارت سیار-سهامی خاص-3/62%موسسه حمایتی آرمان پیشگامان کویریزد3/5%شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا-سهامی خاص-3/5%شرکت پیشگامان آتیه کویر-سهامی خاص-3/13%شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس2/58%شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی.ش.ت.امورزیربنایی2/34%شرکت تعاونی توسعه اقتصادسرمایه پایدارایساتیس1/8%شرکت پیشگامان کویرآسیا-سهامی خاص-1/79%شرکت تعاونی ح.ن.س لجستیک بندرخشک پیشگام کویر1/55%شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر1/53%شخص حقیقی1/17%شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس1%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد