بازرگام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم
5
0
2
0
2
0
/
6
0
1
0
K
0

بازرگام

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/81%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/58%
حجم
5
0
2
0
2
0
/
6
0
1
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+2/4%
  • صنعت+5/8%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت8,940پایین ترین قیمت8,590

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 26/13 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/73 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 148/69 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/56
9,000بازه قیمت روز8,480
2/08 B
حقیقی
5/36 B
3/28 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
22/12
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/53 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویریزد7/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ایساتیس پویا7/08%شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس7%شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمند-6/8%شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر5%شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-سهامی خاص-4/67%شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات یزد4/23%شرکت تعاونی.ب.مشتریان گروه پیشگامان کویریزد4%شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبزیزد4%شرکت تعاونی ت ف میوه ای وآبمیوه پیشگامان کویریزد4%موسسه حمایتی آرمان پیشگامان کویریزد3/5%شرکت پیشگامان تجارت سیار-سهامی خاص-2/93%شخص حقیقی2/74%شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس2/58%شرکت پیشگامان آتیه کویر-سهامی خاص-2/39%شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی.ش.ت.امورزیربنایی2/34%شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر2/03%شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس1/5%شخص حقیقی1/22%شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا-سهامی خاص-1/2%شرکت تعاونی پیشگامان تک نیروی کویریزد1/14%شرکت تعاونی توسعه اقتصادسرمایه پایدارایساتیس1/02%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت تعاونی پیشگامان تک نیروی کویریزد
  34/29 M
  1/98 M

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
اواناوان
17,4202/89
74/10 B
7/84 T
6/64%
-3/03 B
1/01-
های وبهای وب
2,4165/2
123/54 B
72/48 T
61/36%
4/34 B
1/212/15
اسیاتکاسیاتک
12,600-1/27
275/66 B
37/80 T
32%
-19/22 B
1/613/86