بازرگام

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/87%
حجم
1
0
/
7
0
2
0
M
0

بازرگام

|مجاز
|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/87%
حجم
1
0
/
7
0
2
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1%
  • صنعت+5/3%
  • بورس+9/4%
  • فرابورس+5/8%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت9,110پایین ترین قیمت8,800

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (افشای معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 26/43 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -10/52 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 231/28 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/49
9,340بازه قیمت روز8,800
3/70 B
حقیقی
14/22 B
10/52 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
23/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/53 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تعاونی خدماتی پیشگامان کویریزد7/1%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ایساتیس پویا7/07%شرکت تعاونی آب رسانی فلات مرکزی پارس7%شرکت سرمایه گذاری پیشگامان کاروسرمایه هوشمند-6/8%شرکت تعاونی پیشگامان توسعه بندرخشک کوثر5%شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-سهامی خاص-4/67%شرکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصرارتباطات یزد4/23%شرکت تعاونی.ب.مشتریان گروه پیشگامان کویریزد4%شرکت تعاونی پیشگامان صنعت سبزیزد4%شرکت تعاونی ت ف میوه ای وآبمیوه پیشگامان کویریزد4%موسسه حمایتی آرمان پیشگامان کویریزد3/5%شرکت پیشگامان تجارت سیار-سهامی خاص-2/93%شخص حقیقی2/74%شرکت تعاونی پیشگامان رسانه پارس2/58%شرکت پیشگامان آتیه کویر-سهامی خاص-2/39%شرکت تعاونی اتحادیه تخصصی.ش.ت.امورزیربنایی2/34%شرکت تعاونی شتابدهنده نوآوری پیشگامان کویر2/03%شرکت تعاونی پیشگامان ترابری ریلی نوین پارس1/5%شخص حقیقی1/22%شرکت صنایع مفتول ایساتیس پویا-سهامی خاص-1/2%شرکت تعاونی توسعه اقتصادسرمایه پایدارایساتیس1/02%شخص حقیقی1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۶/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.ایساتیس پویا
  212/36 M
  38/95 K

نمادهای هم گروه (اطلاعات و ارتباطات)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
اواناوان
17,0100
44/61 B
7/65 T
6/88%
578/58 M
0/93-
های وبهای وب
2,393-0/33
88/29 B
71/79 T
64/52%
-1/14 B
0/54-
اسیاتکاسیاتک
10,6100/66
179/48 B
31/83 T
28/61%
-30/56 B
1/23-