قیستو
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
5
0
7
0
%
حجم
سهم
1
0
/
3
0
8
0
M
تصویر نماد قیستو

قیستو

|مجاز
قند بیستون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2
0
/
5
0
7
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
/
3
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  /
  8
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,810پایین ترین قیمت10,500

  بازده ماهانه

  قیستوصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  4/38 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

قیستو
10,810بازه قیمت روز10,190
14/82 B
حقیقی
10/43 B
0
حقوقی
4/38 B
 • تعداد معاملات
  9
  0
  7
  0
 • ارزش بازار
  16/16 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/09
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  4/38 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  379/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/13
 • حجم عرضه1/28 M
 • حجم تقاضا100 K
تعدادحجم خریدقیمت
130,00010,230
18,00010,190
1109,900
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
10,50099,1281
10,6001,7071
10,69048,4231
10,80024,2061
10,81086,8694
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
5/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/84 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %31/42
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۹۱۴:۰۷”
  بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۹۱۱:۳۰”
  توقف نماد (قیستو1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۱۶۱۱:۳۰”
  توقف نماد (قیستو1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۴:۲۷”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (واحیا1)، (قیستو1)، (وسدید1) و (لکما1)
  ۱۴۰۳/۲/۲۱۷:۰۵”
  توقف نماد (قیستو1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی50/55%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها13/34%شرکت فرآورده های غذایی وقندتربت جام-سهامی عام-2/57%شرکت ایران پیروز-سهامی خاص-2/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد