قیستو

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم
7
0
7
0
/
2
0
7
0
K
0

قیستو

|مجاز
شرکت قند بیستون|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/09%
حجم
7
0
7
0
/
2
0
7
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  8
  0
  0
  0
  8
  0
  /
  2
  0
  4
  0
  M
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-7/7%
  • صنعت-0/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,460پایین ترین قیمت10,460

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۸
   مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام
  • ۱۴۰۲/۶/۱
   تمدید مهلت استفاده از مجوز افزایش سرمایه

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/16 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 0/00
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 269/41 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/67
11,100بازه قیمت روز10,460
808/24 M
حقیقی
808/24 M
0/00
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/83
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 663/35 K
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی30/11%شرکت کارخانه های تولیدی وصنعتی ثابت خراسان-سها13/64%شرکت فرآورده های غذایی وقندتربت جام-سهامی عام-2/76%شرکت ایران پیروز-سهامی خاص-2/12%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (قند و شکر)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
قچارقچار
8,2100/36
6/05 B
28/73 T
8/6%
0/00
1/25-
قارومقاروم
98,950-2/98
494/63 M
33/96 T
10/16%
-127/24 M
0/26-
توسعه نیشکر
ت
10,0000
0/00
0/00
0%---
قجامقجام
7,150-1/12
21/85 M
4/65 T
1/39%
0/00
1/25-
قشیرقشیر
9,2904/96
53/30 B
7/24 T
2/17%
0/00
1/12-
قشکرقشکر
2,770-0/18
3/98 B
6/81 T
2/04%
-1/59 B
0/48-
قثابتقثابت
2,7610/22
10/40 B
17/84 T
5/34%
-363/22 M
0/41-
قزوینقزوین
7,7501/42
2/71 B
16/04 T
4/8%
-2/06 B
0/75-
قند یاسوج
ق
572,7240
0/00
0/00
0%---
قلرستقلرست
8,140-3/17
4/93 B
14/65 T
4/38%
-1/22 B
0/24-
نیشکر هفت تپه
ن
10,0000
0/00
0/00
0%---
قشهدقشهد
29,8704/99
35/28 B
20/75 T
6/21%
1/06 B
1/04-
قهکمتقهکمت
10,8000
1/51 B
30/73 T
9/19%
-626/06 M
0/61-
قصفهاقصفها
142,850-0/62
773/80 M
27/86 T
8/33%
0/00
1/76-
قنیشاقنیشا
2,778-2/12
2/78 B
11/11 T
3/33%
-811/50 M
0/85-
قمروقمرو
9,140-2/94
1/51 B
18/28 T
5/47%
-202/03 M
0/41-
قپیراقپیرا
12,1000/33
1/51 B
30/60 T
9/16%
618/38 M
1/26-
قنقشقنقش
228,9502/99
35/92 B
31/82 T
9/52%
-2/29 B
0/7-
قشرینقشرین
7,590-2/76
2/15 B
19/04 T
5/7%
0/00
0/78-
قتربتقتربت
28,2001/6
1/83 B
14/10 T
4/22%
-694/31 M
0/89-
قیستوح
ق
--------