حبندر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/45%
حجم
1
0
/
2
0
6
0
M
تصویر نماد حبندر

حبندر

|مجاز
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/96%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/45%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  6
  0
  /
  4
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,580پایین ترین قیمت13,090

  بازده ماهانه

  حبندرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حبندر
 • ارزش بازار
  9/87 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  3
  0
  0
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/17
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  257/54 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/73
13,890بازه قیمت روز13,090
16/48 B
حقیقی
16/48 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/93
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/48 Mسهم
 • تعداد سهام
  750,000,000
 • درصد شناور
  %29/37
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تایدواترخاورمیانه-سهامی عام-68/93%شرکت سیمامارین بندرعباس-سهامی خاص-1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد