حبندر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
حجم
1
0
/
5
0
8
0
M
تصویر نماد حبندر

حبندر

|مجاز
دریایی و کشتیرانی خط دریابندر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/68%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/38%
حجم معاملات
1
0
/
5
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  1
  0
  /
  0
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,550پایین ترین قیمت13,040

  بازده ماهانه

  حبندرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -199,500,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

حبندر
 • ارزش بازار
  9/95 Tریال
 • تعداد معاملات
  1
  0
  9
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/21
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -199/50 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  266/95 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/84
13,610بازه قیمت روز12,830
20/82 B
حقیقی
21/02 B
199/50 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/52 Mسهم
 • تعداد سهام
  750,000,000
 • درصد شناور
  %29/37
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تایدواترخاورمیانه-سهامی عام-68/93%شرکت سیمامارین بندرعباس-سهامی خاص-1/7%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد