باران
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/03%
حجم
3
0
/
2
0
1
0
M
تصویر نماد باران

باران

|مجاز
بیمه زندگی باران|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/62%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/03%
حجم معاملات
3
0
/
2
0
1
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  8
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت1,890پایین ترین قیمت1,822

  بازده ماهانه

  بارانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

باران
 • ارزش بازار
  4/40 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  9
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/13
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/49 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/68
1,927بازه قیمت روز1,815
5/87 B
حقیقی
5/87 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/25
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  2,400,000,000
 • درصد شناور
  %21/83
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه آب خاک توسعه-سهامی خاص-20%شرکت بازرگانی فراگسترمهان آرمان-سهامی خاص-20%شرکت گروه مالی دانایان -سهامی عام -14/5%شرکت توسعه بازرگانی هیواد-سهامی خاص-10/38%شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس-سهامی عام-4/58%شرکت هلدینگ سرآمد-سهامی خاص -2/5%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی دانایان2/32%شرکت بیمه رازی -سهامی عام -1/97%شرکت سرمایه گذاری راهبردآریا-سهامی عام-1/92%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد