آینده
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
2
0
0
0
K
تصویر نماد آینده

آینده

|مجاز
بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  4
  0
  5
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,290پایین ترین قیمت7,290

  بازده ماهانه

  نمادصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آینده
7,570بازه قیمت روز7,290
145/80 M
حقیقی
145/80 M
0
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • ارزش بازار
  3/10 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  145/80 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/47 Mسهم
 • تعداد سهام
  417,831,000
 • درصد شناور
  %47/23
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۶۱۴:۱۳”
  بازگشایی نماد معاملاتی (آینده1)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۶:۴۰”
  توقف نماد (آینده1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۹۱۱:۳۰”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۹۱۱:۳۷”
  نمادهای معاملاتی مشمول رفع گره معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۵۲۲:۴۲”
  عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (آینده1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی44/82%شخص حقیقی2/87%شخص حقیقی1/88%شخص حقیقی1/85%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.بازارگردانی مهرگان1/35%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد