ساذری
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
%
حجم
سهم
7
0
3
0
6
0
/
0
0
8
0
K
تصویر نماد ساذری

ساذری

|مجاز
آذریت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
8
0
1
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
3
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
3
0
6
0
/
0
0
8
0
K
  • ارزش معاملات
    ریال
    9
    0
    /
    8
    0
    2
    0
    B
  • تاثیر در شاخص
    -
  • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
  • قیمت روز

    بالا ترین قیمت13,520پایین ترین قیمت13,190

    بازده ماهانه

    نمادصنعتبورسفرابورس

    خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

    خالص جریان
    0ریال

    وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساذری
13,530بازه قیمت روز13,010
9/82 B
حقیقی
9/82 B
0
حقوقی
0
ابزار تکنیکال
  • تعداد معاملات
    7
    0
    5
    0
  • ارزش بازار
    3/03 Tریال
  • جابجایی مالکیتی
    %0/32
  • خالص ورود و خروج پول حقیقی
    0ریال
  • سرانه خرید حقیقی
    297/71 Mریال
  • قدرت خرید حقیقی
    1/18
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/75
اطلاعات پایه
  • حجم مبنا
    2/20 Mسهم
  • تعداد سهام
    228,000,000
  • درصد شناور
    %26/99
نسبت‌های مالی
  • P/E-
  • P/Eگروه0
  • EPS-
  • P/S-
میانگین حجم
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • تاریخساعتعنوان
    ۱۴۰۳/۳/۱۲۲:۴۷”
    عدم تایید بخشی از معاملات در نمادهای‌ معاملاتی (ساذری1) و (توسن1)
    ۱۴۰۳/۲/۲۹۲۱:۰۳”
    عدم تایید بخشی از معاملات در نماد معاملاتی (ساذری1)
    ۱۴۰۲/۴/۲۷۱۴:۲۴”
    توقف نمادهاي معاملاتي (عاليس1)، (ومعلم1)، (شسم1)، (ساذري1) و (سخواف1)
  • نمودار ترکیب سهامداران

    شخص حقیقی24/03%شخص حقیقی17/27%شخص حقیقی13/48%شخص حقیقی13/01%شخص حقیقی3/02%شخص حقیقی2/2%

    تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۸)

    سهامدارانسهمتغییر
    داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نمادآخرین قیمت و درصدقیمت پایانی و درصدحجم معاملاتارزش معاملاتخالص ورود و خروج پول حقیقینمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد