ساذری
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/79%
حجم
1
0
/
2
0
6
0
M
تصویر نماد ساذری

ساذری

|مجاز
آذریت|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/98%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/79%
حجم معاملات
1
0
/
2
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت10,360پایین ترین قیمت10,350

  بازده ماهانه

  ساذریصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ساذری
 • ارزش بازار
  2/33 Tریال
 • تعداد معاملات
  8
  0
  8
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/55
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  481/67 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/63
10,360بازه قیمت روز9,760
13/01 B
حقیقی
13/01 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/5
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  2/09 Mسهم
 • تعداد سهام
  228,000,000
 • درصد شناور
  %36/22
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی25/3%شخص حقیقی14/16%شخص حقیقی13/48%شخص حقیقی5/63%شخص حقیقی3/02%شخص حقیقی2/19%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد