وارس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
3
0
%
حجم
سهم
7
0
/
2
0
0
0
M
تصویر نماد وارس

وارس

|مجاز
سرمایه گذاری ارس صبا|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
8
0
8
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
8
0
3
0
%
حجم معاملات
سهم
7
0
/
2
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  7
  0
  1
  0
  /
  5
  0
  5
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت24,450پایین ترین قیمت23,550

  بازده ماهانه

  وارسصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  25/22 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وارس
24,450بازه قیمت روز23,550
169/35 B
حقیقی
144/13 B
2/16 B
حقوقی
27/38 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  35/70 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/48
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  25/22 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/09 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/68
 • حجم عرضه296/88 K
 • حجم تقاضا1/97 M
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
23,5505,0001
23,75037,5603
23,8002,5001
23,9005,0001
23,95020,0002
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/03
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/29 Mسهم
 • تعداد سهام
  1,500,000,000
 • درصد شناور
  %41/62
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۳/۱۱۴:۰۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (وکادو1)، (وارس1) و (تمحرکه1)
  ۱۴۰۳/۲/۳۱۱۲:۲۴”
  توقف نماد (وارس1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۳/۲/۲۶۲۱:۵۶”
  عدم تایید بخشی از معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۴۱۴:۲۶”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وارس1)
  ۱۴۰۳/۲/۱۱۱۳:۵۵”
  توقف نماد معاملاتی (وارس1) در پایان جلسه معاملات
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی8/85%شخص حقیقی8/7%شخص حقیقی6/93%شخص حقیقی6/87%شخص حقیقی6/13%شرکت سرمایه گذاری فارابی-سهامی خاص-5/15%شخص حقیقی3/75%شخص حقیقی3/6%شخص حقیقی2/73%صندوق سرمایه گذاری سروسودمندمدبران1/67%شخص حقیقی1/4%شخص حقیقی1/31%شخص حقیقی1/29%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد