وآرین
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
9
0
%
حجم
سهم
2
0
/
4
0
2
0
M
تصویر نماد وآرین

وآرین

|مجاز
توسعه اقتصادی آرین|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
9
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
3
0
9
0
%
حجم معاملات
سهم
2
0
/
4
0
2
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  /
  5
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,354پایین ترین قیمت2,262

  بازده ماهانه

  وآرینصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -940/59 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وآرین
2,354بازه قیمت روز2,262
4/59 B
حقیقی
5/53 B
940/59 M
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  7
  0
  6
  0
 • ارزش بازار
  9/20 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -940/59 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  199/55 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/65
 • حجم عرضه2/03 M
 • حجم تقاضا7/01 K
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
2,2621,773,42819
2,300600,0003
2,32920,0001
2,3304001
2,33652,0002
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  6/72 Mسهم
 • تعداد سهام
  4,000,000,000
 • درصد شناور
  %30/21
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۷۱۴:۵۱”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (جوین1)، (سفاسی1) و (وآرین1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۷:۲۳”
  توقف نماد (وآرین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
  ۱۴۰۳/۱/۶۱۲:۴۴”
  بازگشایی مرتبه دوم نماد معاملاتی (وآرین1)
  ۱۴۰۳/۱/۵۱۴:۵۰”
  بازگشایی نماد معاملاتی (وآرین1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۱۶:۲۴”
  توقف نماد (وآرین1) - اطلاعات با اهمیت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آی اف اس کیش-سهامی خاص-61/42%شخص حقیقی2/94%شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان-سهامی خاص-2/37%شرکت طراحی.م.وتامین قطعات وم.شیمیایی.ص.پترو1/61%شخص حقیقی1/45%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد