آرمان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم
2
0
/
3
0
3
0
M
تصویر نماد آرمان

آرمان

|مجاز
بیمه آرمان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  2
  0
  /
  0
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,160پایین ترین قیمت5,030

  بازده ماهانه

  آرمانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -670,491,770ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

آرمان
 • ارزش بازار
  15/45 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/08
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -670/49 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی-
 • قدرت خرید حقیقی-
5,300بازه قیمت روز5,000
0
حقیقی
670/49 M
12/01 B
حقوقی
11/34 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/86
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  3/89 Mسهم
 • تعداد سهام
  3,000,000,000
 • درصد شناور
  %12/34
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت بانک گردشگری-سهامی عام-19/99%شرکت بانک ایران زمین-سهامی عام-11/63%شرکت پاتین بین الملل پردیس-سهامی خاص-10/15%شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان-سهامی خاص-7/47%شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان-س.ع-6/56%شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق-سهامی عام-5/72%شخص حقیقی4/76%شرکت عمران پی ژیوار-سهامی خاص-4/41%شرکت طلایه داران تجارت کاسپین-سهامی خاص-3/8%شرکت نیکان سرشت سرزمین ایرانیان-سهامی خاص-3/55%شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان-سهامی عام-2/82%شخص حقیقی2/53%شرکت آی اف اس کیش-سهامی خاص-1/74%شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه-سهامی خاص-1/27%شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس-سهامی خاص-1/26%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد