وامیر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
3
0
9
0
/
9
0
3
0
K
0

وامیر

|مجاز
گروه صنعتی و معدنی امیر|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/17%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/33%
حجم
3
0
9
0
/
9
0
3
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  3
  0
  /
  2
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-4/8%
  • صنعت-4/4%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت340,800پایین ترین قیمت330,600

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۱۲
   افشای اطلاعات بااهمیت - (پذیرش تعهدات جدید - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۴
   افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 27/96 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -891/79 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 320/61 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/89
361,800بازه قیمت روز340,800
14/43 B
حقیقی
17/25 B
2/83 B
حقوقی
0/00
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/4
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/57
 • P/Eگروه-
 • EPS44,890
 • P/S
  7/24
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت صنعتی آراسته معدن-سهامی خاص-35/72%شرکت کوشش آذین قشم9/91%شرکت سرمایه گذاری گلومینکوقشم-سهامی خاص-4%موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک.فولاد1/73%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1/42%شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام-1/27%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کمنگنزکمنگنز
16,9300/82
12/17 B
25/06 T
0/36%
-242/27 M
0/9313/06
کدماکدما
78,4800/06
65/15 B
19/62 T
0/28%
-144/39 M
0/78253/73
کاماکاما
5,0304/27
118/81 B
100/60 T
1/43%
-6/11 B
1/0313/54
ومعادنومعادن
4,632-0/15
39/93 B
891/33 T
12/65%
-12/97 B
0/436/47
کچادکچاد
5,6700
15/88 B
1539/40 T
21/84%
-11/47 B
0/367/08
تکنارتکنار
64,400-1/94
1/44 B
3/86 T
0/06%
50/81 M
1/1746/04
کنورکنور
19,390-2/62
15/24 B
247/63 T
3/51%
1/65 B
0/3111/05
کرویکروی
6,7600/3
5/34 B
67/60 T
0/96%
138/38 M
0/954/37
کبافقکبافق
32,510-0/7
6/09 B
39/50 T
0/56%
-1/42 B
0/5114/64
کگلکگل
5,900-1/01
36/55 B
1947/00 T
27/63%
2/59 B
0/9210/59
کگهرکگهر
49,900-0/1
36/66 B
1247/50 T
17/7%
-328/41 M
2/0110/36
تاصیکوتاصیکو
7,9000/13
11/05 B
533/25 T
7/57%
-4/41 B
0/257/42
اپالاپال
13,290-2/1
14/75 B
132/90 T
1/89%
1/94 B
1/01-
فزرفزر
41,4500/98
102/79 B
124/35 T
1/76%
-50/30 B
0/48-
تجلیتجلی
2,0470/34
6/54 B
126/91 T
1/8%
-1/93 B
0/56-
کرومیت
ک
1,0000
0/00
1/55 T
0/02%---