وآفر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/36%
حجم
2
0
/
5
0
7
0
M
0

وآفر

|مجاز
سرمایه گذاری ارزش آفرینان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/36%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/36%
حجم
2
0
/
5
0
7
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  7
  0
  6
  0
  /
  8
  0
  9
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/3%
  • صنعت
  • بورس-1%
  • فرابورس-1/5%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت29,900پایین ترین قیمت29,550

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 14/95 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  6
  0
  1
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -2/02 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 1/30 B
 • قدرت خریدار به فروشنده1/42
29,900بازه قیمت روز28,200
63/66 B
حقیقی
65/68 B
13/24 B
حقوقی
11/21 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
3/9
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E3/49
 • P/Eگروه-
 • EPS8,563
 • P/S
  3/49
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 2/39 M
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/86 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-63/32%شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد-سهامی خاص-5/85%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -3/66%شخص حقیقی3/36%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-
  189/98 M
  -18/00 K

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
17,1702/99
21/39 B
59/38 T
15/49%
7/10 B
1/6141/82
وآتوسوآتوس
7,4702/94
3/88 B
13/45 T
3/51%
0/00
0/97-
وارسوارس
37,5005/93
21/77 B
18/75 T
4/89%
11/25 B
9/5915/25
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/25%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/74%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,500-2/94
5/33 B
4/12 T
1/07%
0/00
0/05-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
38/29%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,5005/83
167/50 B
10/40 T
2/71%
4/50 B
1/2660/23
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/49%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,965-1/36
14/27 B
7/41 T
1/93%
-2/66 B
0/545/68
واحصاواحصا
26,6502/69
34/32 B
11/26 T
2/94%
3/38 B
1/525/95
ولاناولانا
38,7000
20/90 B
3/87 T
1/01%
-501/80 M
0/8288/24
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/56%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/78%---
ولشرقولشرق
6,170-3/64
9/97 B
8/64 T
2/25%
-937/56 M
1/0248/05