وآفر
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/32%
حجم
2
0
/
3
0
6
0
M
تصویر نماد وآفر

وآفر

|مجاز
سرمایه گذاری ارزش آفرینان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/97%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/32%
حجم معاملات
2
0
/
3
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  4
  0
  /
  5
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت26,600پایین ترین قیمت25,300

  بازده ماهانه

  وآفرصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  4,856,796,800ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

وآفر
 • ارزش بازار
  7/93 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  2
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/47
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  4/86 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  1/00 Bریال
 • قدرت خرید حقیقی1/82
26,600بازه قیمت روز25,100
58/17 B
حقیقی
53/31 B
4/45 B
حقوقی
9/31 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/01
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  500,000,000
 • درصد شناور
  %24/92
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 0
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-60/07%شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد-سهامی خاص-5/85%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -2/95%PRXسبد-شرک17955--شرک80278-2/6%شخص حقیقی2/07%شخص حقیقی1/54%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد