وآفر

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/79%
حجم
3
0
/
5
0
6
0
M
0

وآفر

|مجاز
سرمایه گذاری ارزش آفرینان|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/33%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/79%
حجم
3
0
/
5
0
6
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  1
  0
  1
  0
  /
  2
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+14/4%
  • صنعت
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت31,600پایین ترین قیمت30,300

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۵
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۱۸
   تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/09/30

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 15/63 T
 • تعداد معاملات
  5
  0
  5
  0
  2
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -10/88 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 910/88 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/14
30,750بازه قیمت روز29,050
203/13 B
حقیقی
178/72 B
14/59 B
حقوقی
38/99 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
4/05
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 6/00 M
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E3/69
 • P/Eگروه-
 • EPS8,563
 • P/S
  3/69
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری گسترش فولادتبریز-سهامی عام-63/32%شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد-سهامی خاص-5/85%شرکت بیمه ملت -سهامی عام -3/66%شخص حقیقی3/36%شخص حقیقی1/05%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (واسطه‌گری‌های مالی و پولی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وآوین
و
1,0000
0/00
50/00 B
0/01%---
وسناوسنا
18,1201/81
46/20 B
62/67 T
16/24%
10/26 B
1/6844/1
وآتوسوآتوس
7,4702/94
1/60 B
13/45 T
3/48%
0/00
0/88-
وارسوارس
37,450-2/89
105/66 B
18/73 T
4/85%
0/00
1/0515/04
واعتبارواعتبار
4,7900/91
26/80 B
8/62 T
2/23%
127/86 M
0/963/7
ومشانومشان
246,8002/99
86/52 B
64/17 T
16/63%-0/9820/66
ولامید
و
1,0000
0/00
300/00 B
0/08%---
ولرازولراز
67,1002/98
275/35 B
4/09 T
1/06%
4/19 B
1/8-
واحیاواحیا
18,350-1/03
45/78 B
146/80 T
38/05%
3/63 B
0/567/96
وثوقوثوق
32,4501/84
144/87 B
10/38 T
2/69%
-15/13 B
1/2761/71
ویساویسا
15,0902/93
3/97 B
17/20 T
4/46%
350/09 M
2/4718/95
وثنووثنو
2,908-2/39
3/87 B
7/27 T
1/88%
-1/42 B
0/595/59
واحصاواحصا
26,000-2/99
26/41 B
10/98 T
2/85%
-2/43 B
0/725/27
ولاناولانا
37,450-1/32
79/72 B
3/75 T
0/97%
-22/23 B
0/3384/13
ومعین
و
1,0000
0/00
6/00 T
1/55%---
وکاسپی
و
1,0000
0/00
3/00 T
0/78%---
ولشرقولشرق
6,0001
4/43 B
8/40 T
2/18%
81/67 M
0/7247/02