کابگن
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم
سهم
5
0
K
تصویر نماد کابگن

کابگن

|مجاز
تولیدی و صنعتی آبگینه|پایه فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
9
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
حجم معاملات
سهم
5
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  9
  0
  6
  0
  /
  3
  0
  5
  0
  M
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,270پایین ترین قیمت19,270

  بازده ماهانه

  کابگنصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کابگن
19,270بازه قیمت روز18,530
96/35 M
حقیقی
96/35 M
0
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  1
  0
 • ارزش بازار
  1/77 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  96/35 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1
تعدادحجم خریدقیمت
382,010,18519,270
12,68818,900
13,00017,880
قیمتحجم فروشتعداد
000
000
000
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/44
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  93,900,000
 • درصد شناور
  %17/06
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه0
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۲/۱۸۱۱:۴۰”
  تغییر حجم مبنای برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۱۷۲۲:۴۲”
  تغییر حجم مبنای برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۹۲۲:۳۶”
  عدم تایید معاملات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۸۲۲:۲۴”
  عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۳/۲/۲۲۱:۰۶”
  عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی67/47%شخص حقیقی5/66%شخص حقیقی2/75%شخص حقیقی2/12%شخص حقیقی2/01%شخص حقیقی1/6%شخص حقیقی1/33%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد