فماک
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
حجم
سهم
1
0
5
0
6
0
/
2
0
0
0
K
تصویر نماد فماک

فماک

|مجاز
ماداکتو استیل کرد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
7
0
6
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
1
0
/
3
0
8
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
5
0
6
0
/
2
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  2
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت7,970پایین ترین قیمت7,600

  بازده ماهانه

  فماکصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  747/81 Mریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فماک
8,340بازه قیمت روز7,560
992/11 M
حقیقی
244/31 M
238/09 M
حقوقی
985/90 M
 • تعداد معاملات
  1
  0
  8
  0
 • ارزش بازار
  3/18 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/04
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  747/81 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  141/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/32
 • حجم عرضه60/01 K
 • حجم تقاضا5/64 K
تعدادحجم خریدقیمت
217,0007,810
322,8007,600
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
8,02020,0002
8,10048,0581
8,90010,0001
9,12010,0001
9,2501,9991
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/02
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1 سهم
 • تعداد سهام
  405,000,000
 • درصد شناور
  %9/93
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۳/۱/۲۱۱۱:۴۰”
  در خصوص اجرای تعهدات بازارگردانی در نمادهای معاملاتی (فماک1) و (خفناور1)
  ۱۴۰۳/۱/۲۰۱۷:۱۵”
  در خصوص اجرای تعهدات بازارگردانی در نمادهای معاملاتی (فماک1) و (خفناور1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۷۲۱:۵۹”
  عدم تایید معاملات در برخی از نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۲۲۱:۴۲”
  عدم تایید معاملات در برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۴/۱۲۱۳:۳۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (فماك1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی41/06%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی سهم آشنایکم8/52%شخص حقیقی6/5%شخص حقیقی4%شخص حقیقی3/98%شخص حقیقی3/72%شرکت مشاورسرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تک -س خ3/61%شرکت صندوق حمایت ازسرمایه گذاری زیست فناوری -سه3/28%شرکت صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران -سهامی خاص3/26%شرکت صندوق پژوهش وفناوری غ دولتی ت فناوری نانوس خ3/04%BFMصندوق سرمایه گذاری ا.ب .آوای زاگرس2/45%شخص حقیقی1/83%شخص حقیقی1/72%شرکت سرمایه گذاری وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگ1/62%شخص حقیقی1/48%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۲/۲۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد