کیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
8
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
8
0
9
0
%
حجم
ریال
3
0
0
0
3
0
/
8
0
0
0
K
تصویر نماد کیا

کیا

|مجاز
کیا الکترود شرق|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
8
0
9
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
4
0
/
8
0
9
0
%
حجم معاملات
ریال
3
0
0
0
3
0
/
8
0
0
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,810پایین ترین قیمت6,810

  بازده ماهانه

  کیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  خالص جریان-

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کیا
6,870بازه قیمت روز6,750
25/88 M
حقیقی
2/07 B
2/04 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  3
  0
  0
  0
  3
  0
  ,
  8
  0
  0
  0
  1
  0
 • ارزش بازار
  4/09 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی-
 • سرانه خرید حقیقی
  4/31 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/00
 • حجم عرضه2/94 M
 • حجم تقاضا0
تعدادحجم خریدقیمت
000
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
6,7502,755,33657
6,81040,0301
7,30047,0001
7,39047,0001
7,40046,6641
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/23
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %26/09
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه-
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۱۸۱۱:۲۹”
  آغاز بازارگرداني در نماد معاملاتي (كيا1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۷۱۳:۵۰”
  آغاز بازارگرداني در نماد معاملاتي (كيا1)
  ۱۴۰۲/۲/۲۵۱۳:۰۱”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (كيا1) و (بهپاك1)
  ۱۴۰۲/۲/۲۵۱۱:۳۰”
  توقف نماد (كيا1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۲/۹۱۳:۲۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (كيا1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی43/2%شرکت فراست سرمایه کیا-سهامی خاص-11/13%شخص حقیقی4/99%شخص حقیقی3/49%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب.بازده معاملات2/8%شخص حقیقی2/57%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/6%سبد شخص حقیقی1/26%شخص حقیقی1/08%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد