کیا
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
حجم
3
0
1
0
6
0
/
5
0
3
0
K
تصویر نماد کیا

کیا

|مجاز
کیا الکترود شرق|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/54%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/89%
حجم معاملات
3
0
1
0
6
0
/
5
0
3
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  /
  8
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت5,880پایین ترین قیمت5,600

  بازده ماهانه

  کیاصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -116,200,000ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کیا
 • ارزش بازار
  3/43 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/05
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -116/20 Mریال
 • سرانه خرید حقیقی
  169/75 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی1/12
6,120بازه قیمت روز5,540
1/70 B
حقیقی
1/81 B
116/20 M
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/75
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  600,000,000
 • درصد شناور
  %18/55
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه -
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی43/2%شرکت فراست سرمایه کیا-سهامی خاص-15/11%شخص حقیقی4/99%شخص حقیقی3/68%شخص حقیقی3/26%شرکت.س.ت.سامانه های رایانه ای هوپادهونامیک س خ2/99%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب.بازده معاملات2/8%شخص حقیقی1/97%شخص حقیقی1/81%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/64%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد