کیا

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/29%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0

کیا

|مجاز
کیا الکترود شرق|بورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/37%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
4/29%
حجم
1
0
/
5
0
0
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  0
  0
  /
  7
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-2/2%
  • صنعت+4/4%
  • بورس+8/8%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

  بالا ترین قیمت13,930پایین ترین قیمت13,500

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۶/۲۹
   تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1402/06/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 3/05 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  ,
  5
  0
  0
  0
  0
  0
  ,
  2
  0
  2
  0
  0
  0
 • تغییر مالکیت
  0/25%
 • خالص جریان ورود خروج پول-
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 838/68 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/27
14,530بازه قیمت روز13,150
16/77 B
حقیقی
16/55 B
4/02 B
حقوقی
4/24 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/57
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام600,000,000
 • سهام شناور
  72/64 %
نسبت‌های مالی
 • P/E19/27
 • P/Eگروه-
 • EPS719
 • P/S
  7/25
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 781/03 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 936/16 K
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 1/09 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 10/71 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 13/78 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شخص حقیقی56/19%شخص حقیقی4/99%شرکت.س.ت.سامانه های رایانه ای هوپادهونامیک س خ2/99%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی ب.بازده معاملات2/72%شخص حقیقی2%شخص حقیقی1/97%شخص حقیقی1/81%شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران وکارآفرینان تکسان1/74%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۲)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (ساخت محصولات فلزی)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
فبستمفبستم
13,3302/94
3/20 B
3/77 T
1/94%
0/00
1/47102/41
فنرژیفنرژی
44,000-1/92
141/45 B
7/18 T
3/7%
0/00
2/53-
تبریز
ت
1,0000
0/00
0/00
0%---
فبیرافبیرا
4,7672/96
36/28 B
8/45 T
4/36%
9/72 B
2/61-
فسلیرفسلیر
26,5712/95
29/37 B
2/66 T
1/37%---
فجوشفجوش
1,860-2/96
435/54 M
3/92 T
2/02%
0/00
2-
فاراکفاراک
1,936-0/92
48/11 B
39/95 T
20/59%
3/66 B
0/8312/36
فجامفجام
8,010-2/57
16/63 B
7/21 T
3/72%
862/15 M
1/3114/61
فلامیفلامی
12,0704/99
45/81 B
7/24 T
3/73%
6/33 B
1/3213/31
فامافاما
12,150-1/41
15/02 B
42/52 T
21/92%
-2/12 B
0/618/66
فاذرفاذر
1,791-1/22
54/45 B
32/46 T
16/73%
-285/78 M
0/82-
چدنچدن
2,7212/09
19/74 B
29/93 T
15/43%
-924/17 M
0/877/83
فکمندفکمند
22,7002/88
4/48 B
8/69 T
4/48%
0/00
4-