کایزد
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/26%
حجم
1
0
4
0
/
6
0
8
0
M
تصویر نماد کایزد

کایزد

|مجاز
فرانسوز یزد|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/75%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
6/26%
حجم معاملات
1
0
4
0
/
6
0
8
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  2
  0
  2
  0
  4
  0
  /
  2
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/59
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,200پایین ترین قیمت14,750

  بازده ماهانه

  کایزدصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  45,922,945,990ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کایزد
 • ارزش بازار
  10/69 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  9
  0
  3
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %2/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  45/92 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  659/09 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/8
15,370بازه قیمت روز13,370
224/09 B
حقیقی
178/17 B
514/40 M
حقوقی
46/44 B
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
2/21
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/10 Mسهم
 • تعداد سهام
  700,000,000
 • درصد شناور
  %29/34
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 31/23
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت مهرساشایان آریا-سهامی خاص-35/5%شخص حقیقی19/79%شخص حقیقی10/4%BFMصندوق سرمایه گذاری اختصاصی.ب.ثروت پویا3/38%شخص حقیقی1/59%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۱۲)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد