کزغال

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
2
0
/
3
0
8
0
M
0

کزغال

|مجاز
زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/43%
حجم
2
0
/
3
0
8
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  4
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/63
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+9/9%
  • صنعت+8/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت23,600پایین ترین قیمت23,000

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۶
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 81/72 T
 • تعداد معاملات
  8
  0
  8
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -863/34 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 261/13 M
 • قدرت خریدار به فروشنده2/36
24,850بازه قیمت روز21,650
53/79 B
حقیقی
54/66 B
1/76 B
حقوقی
896/72 M
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
171/31
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/02
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین -سهامی عام -57/15%شرکت بین المللی فولادتجارت دالاهو-سهامی خاص-22/8%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/69%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/18%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین
  129/23 M
  134/63 K

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کپرورکپرور
12,9101/73
6/36 B
22/08 T
46/27%
-326/39 M
1/697/49
کشرقکشرق
132,050-2/08
3/27 B
11/09 T
23/25%
-1/98 B
0/2949/85
کطبسکطبس
18,5209/93
29/99 B
14/54 T
30/47%
-4/18 B
0/859/71