کزغال
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
7
0
%
حجم
ریال
2
0
/
0
0
6
0
M
تصویر نماد کزغال

کزغال

|مجاز
زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
6
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
2
0
/
0
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  5
  0
  /
  7
  0
  3
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/93
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت22,500پایین ترین قیمت22,100

  بازده ماهانه

  کزغالصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -16/76 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

کزغال
22,500بازه قیمت روز22,100
22/74 B
حقیقی
39/51 B
22/99 B
حقوقی
6/23 B
 • تعداد معاملات
  4
  0
  2
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  77/53 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -16/76 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  349/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  2/24
 • حجم عرضه346/36 K
 • حجم تقاضا344/84 K
تعدادحجم خریدقیمت
195722,300
158222,250
122622,200
446,49822,150
14268,35622,100
قیمتحجم فروشتعداد
22,4002,1293
22,45015,4836
22,500244,29825
23,000241
23,70010,0001
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
63/59
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  3,500,000,000
 • درصد شناور
  %15/43
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه7/4
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۴/۱۸۱۳:۵۳”
  بازگشايي نماد معاملاتي (كزغال1)
  ۱۴۰۲/۴/۱۷۱۵:۵۷”
  توقف نماد (كزغال1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۱۷۱۱:۳۰”
  تداوم توقف نماد (كزغال1) جهت رفع ابهام يا اصلاح اطلاعات
  ۱۴۰۲/۴/۱۴۱۶:۱۶”
  توقف نماد (كزغال1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۱۴۱۵:۵۵”
  توقف نماد (كزغال1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین-سهامی عام-62/13%شرکت بین المللی فولادتجارت دالاهو-سهامی خاص-17/81%BFMصندوق .س .ا.ب .صباگسترنفت وگازتامین3/6%PRXسبد-شرک37608--شرک24406-1/03%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد