تجلی
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
حجم
2
0
/
9
0
7
0
M
تصویر نماد تجلی

تجلی

|مجاز
تجلی توسعه معادن و فلزات|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/32%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/46%
حجم معاملات
2
0
/
9
0
7
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  5
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  1/11
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت2,220پایین ترین قیمت2,183

  بازده ماهانه

  تجلیصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  1,956,190,346ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

تجلی
 • ارزش بازار
  136/03 Tریال
 • تعداد معاملات
  2
  0
  1
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/01
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  1/96 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  61/70 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/9
2,293بازه قیمت روز2,075
5/68 B
حقیقی
3/72 B
841/20 M
حقوقی
2/80 B
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
1/96
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  62,000,000,000
 • درصد شناور
  %4/70
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 10/44
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات -سهامی عام57%شرکت معدنی وصنعتی چادرملو-سهامی عام-17/26%شرکت معدنی وصنعتی گل گهر-سهامی عام-14/46%شرکت گروه .م .سرمایه گذاری امید-س .ع -2/53%شرکت سرمایه گذاری پرتوتابان معادن وفلزات -س .خ -2/37%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .آرمان اندیش1/68%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد