کپرور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/93%
حجم
3
0
2
0
6
0
/
3
0
4
0
K
0

کپرور

|مجاز
فرآوری زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/24%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/93%
حجم
3
0
2
0
6
0
/
3
0
4
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  /
  2
  0
  5
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/37
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/8%
  • صنعت+16/1%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-1/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,130پایین ترین قیمت12,450

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/28 T
 • تعداد معاملات
  7
  0
  7
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 1/70 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 567/40 M
 • قدرت خریدار به فروشنده3/76
13,360بازه قیمت روز12,100
17/02 B
حقیقی
6/34 B
10/33 M
حقوقی
10/69 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
20/42
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/49
 • P/Eگروه12
 • EPS1,730
 • P/S
  1/72
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 744/73 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/62 M
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-56/37%شرکت معدنجو-سهامی خاص-19/99%شرکت معادن منگنزایران-سهامی عام-3/4%شرکت ذغال سنگ نگین طبس-سهامی عام-2/94%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-1/38%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کشرقکشرق
134,9003/75
2/20 B
11/33 T
10/39%
-531/04 M
1/1152/44
کطبسکطبس
19,77014/97
80/51 B
15/52 T
14/22%
42/98 B
1/6210/15
کزغالکزغال
23,5000/86
37/50 B
82/25 T
75/39%
13/76 B
4/69-