کپرور
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/66%
حجم (مشکوک)
4
0
/
6
0
5
0
M
0

کپرور

|مجاز
فرآوری زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/65%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/66%
حجم(مشکوک)
4
0
/
6
0
5
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  5
  0
  /
  5
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/69
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+17/61%
  • صنعت+2/93%
  • بورس+5/11%
  • فرابورس+4/9%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت14,470پایین ترین قیمت13,570

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۹/۱۳
   افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید محصولات فولادی بصورت اعتباری بابت مطالبات- گروه ب) منتهی به سال مالی 1402/12/29
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 24/09 T
 • تعداد معاملات
  9
  0
  0
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت
  0/27%
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال 20/81 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 283/50 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/2
14,550بازه قیمت روز13,170
59/82 B
حقیقی
39/01 B
5/59 B
حقوقی
26/40 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
19/08
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام1,710,000,000
 • سهام شناور
  13/82 %
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/85
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-56/37%شرکت معدنجو-سهامی خاص-19/99%شرکت معادن منگنزایران-سهامی عام-3/4%شرکت ذغال سنگ نگین طبس-سهامی عام-2/94%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-1/38%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/07%BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان1%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۹/۱۷)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق س.ا.بازارگردانی آرمان تدبیرنقش جهان
  17/15 M
  -126/45 K

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کشرقکشرق
1
0
2
0
2
0
,
9
0
0
0
0
0
-2/46%
2
0
/
2
0
7
0
B
0
10/32 T
8/18%
0
0/97-
کطبسکطبس
1
0
8
0
,
9
0
3
0
0
0
-3/37%
2
0
0
0
/
1
0
2
0
B
0
14/86 T
11/77%
-1/12 B
0/55-
کزغالکزغال
2
0
2
0
,
0
0
0
0
0
0
0%
2
0
8
0
/
4
0
8
0
B
0
77/00 T
60/98%
-8/42 B
2/91-