کپرور

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/41%
حجم
4
0
9
0
2
0
/
4
0
2
0
K
0

کپرور

|مجاز
فرآوری زغال سنگ پروده طبس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/73%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1/41%
حجم
4
0
9
0
2
0
/
4
0
2
0
K
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  /
  3
  0
  6
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  0/56
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+6/3%
  • صنعت+8/7%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت13,140پایین ترین قیمت12,670

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۶/۲۷
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/05/31(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 22/08 T
 • تعداد معاملات
  1
  0
  1
  0
  5
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -326/39 M
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 197/52 M
 • قدرت خریدار به فروشنده1/69
13,360بازه قیمت روز12,100
4/94 B
حقیقی
5/26 B
1/41 B
حقوقی
1/09 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
20/56
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E7/49
 • P/Eگروه12
 • EPS1,730
 • P/S
  1/72
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه
  سهم 705/55 K
 • میانگین حجم سه ماه
  سهم 1/62 M
 • میانگین حجم یک سال
  سهم 2/63 M
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه
  ریال 8/39 B
 • میانگین ارزش سه ماه
  ریال 22/30 B
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت تکادو-سهامی عام-56/37%شرکت معدنجو-سهامی خاص-19/99%شرکت معادن منگنزایران-سهامی عام-3/4%شرکت ذغال سنگ نگین طبس-سهامی عام-2/94%شرکت سرمایه گذاری سایه گسترسرمایه-سهامی خاص-1/38%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما1/01%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۷)

  سهامدارانسهمتغییر

نمادهای هم گروه (استخراج زغال سنگ)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کشرقکشرق
132,050-2/08
3/27 B
11/09 T
10/33%
-1/98 B
0/2949/85
کطبسکطبس
18,5209/93
29/99 B
14/54 T
13/54%
-4/18 B
0/859/71
کزغالکزغال
23,3500
55/54 B
81/72 T
76/13%
-863/34 M
2/36-