تپسی

آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم
2
0
/
8
0
3
0
M
0

تپسی

|مجاز
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/6%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/6%
حجم
2
0
/
8
0
3
0
M
0
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  8
  0
  /
  8
  0
  0
  0
  B
  0
 • تاثیر در شاخص
  -0/18
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/8%
  • صنعت-0/6%
  • بورس-1/8%
  • فرابورس-2/3%

  قیمت روز

  بالا ترین قیمت6,780پایین ترین قیمت6,570

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۷/۸
   گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1402/06/31
  • ۱۴۰۲/۷/۳
   مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

 • ارزش بازار
  ریال 16/35 T
 • تعداد معاملات
  2
  0
  6
  0
  6
  0
 • تغییر مالکیت-
 • خالص جریان ورود خروج پول
  ریال -5/69 B
 • سرانه خرید حقیقی
  ریال 157/13 M
 • قدرت خریدار به فروشنده0/82
7,010بازه قیمت روز6,350
6/76 B
حقیقی
12/44 B
12/07 B
حقوقی
6/39 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
1/63
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  سهم 1/00
 • تعداد سهام-
 • سهام شناور-
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه19/26
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت خورشیدسان-سهامی خاص-17/4%شخص حقیقی13/99%شرکت سرمایه گذاری راستین ارزش سپهر-سهامی عام -12/54%شخص حقیقی6/64%شخص حقیقی5/39%شخص حقیقی3/55%شخص حقیقی2/9%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان2/67%شرکت توسعه ساختمانی سلین-سهامی خاص-2/12%شرکت آرین کارن کیش-بامسئولیت محدود-2/12%شخص حقیقی2/04%شرکت سرمایه گذاری اعتضادغدیر-سهامی خاص -1/13%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۷/۸)

  سهامدارانسهمتغییر
  BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان
  65/78 M
  -2/05 M

نمادهای هم گروه (رایانه و فعالیت‌های وابسته به ان)

نمادقیمت پایانی% قیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
افراافرا
23,050-1/7
22/08 B
14/41 T
1/44%
-58/85 M
0/729/28
مفاخرمفاخر
10,350-3/38
15/95 B
8/68 T
0/87%
-257/00 M
0/971,283/23
فن آوافن آوا
5,260-2/81
9/60 B
11/57 T
1/16%
-3/63 B
0/39143/36
رتاپرتاپ
4,161-1/54
16/05 B
37/45 T
3/74%
-1/38 B
1/4918/72
رانفوررانفور
5,810-4/27
16/22 B
209/16 T
20/91%
-6/24 B
0/3215/37
مدارانمداران
9,330-1/89
23/36 B
18/19 T
1/82%
-20/12 B
0/210/55
رکیشرکیش
3,281-1/36
15/22 B
22/97 T
2/3%
6/94 B
1/98-
آپآپ
6,740-1/31
26/87 B
37/41 T
3/74%
0/00
0/5438/59
سیستمسیستم
18,000-0/17
11/97 B
180/00 T
17/99%
-5/84 B
0/4418/91
پرداختپرداخت
10,330-3/48
1/74 B
82/64 T
8/26%
-118/84 M
0/4468/42
سپسپ
16,230-0/43
3/04 B
185/67 T
18/56%
-2/04 B
0/1871/47
رافزارافزا
17,780-2/96
10/60 B
6/22 T
0/62%
-3/47 B
2/3613/09
سپیدارسپیدار
73,450-1/15
10/73 B
51/41 T
5/14%
-6/41 B
2/81-
توسنتوسن
21,8000/46
12/55 B
65/40 T
6/54%
-10/20 B
1/69-
پی پادپی پاد
14,410-4/98
101/72 B
43/23 T
4/32%
13/05 B
1/42-
فن افزار
ف
14,410-4/12
47/09 B
21/61 T
2/16%
-13/02 B
--
مرقام
م
8,900-2/29
28/74 B
4/45 T
0/45%
-4/03 B
0/64-