سپیدار
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
حجم
ریال
3
0
9
0
1
0
/
8
0
8
0
K
تصویر نماد سپیدار

سپیدار

|مجاز
سپیدار سیستم آسیا|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
9
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
3
0
9
0
1
0
/
8
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  4
  0
  0
  0
  /
  1
  0
  1
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -1/24
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت103,350پایین ترین قیمت102,350

  بازده ماهانه

  سپیدارصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -35/42 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

سپیدار
104,350بازه قیمت روز102,350
4/69 B
حقیقی
40/11 B
35/42 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  5
  0
  9
  0
 • ارزش بازار
  71/64 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/06
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -35/42 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  60/12 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/48
 • حجم عرضه9/02 K
 • حجم تقاضا22/49 K
تعدادحجم خریدقیمت
126103,050
21,844103,000
21,050102,900
150102,750
2392102,600
قیمتحجم فروشتعداد
103,3506875
103,55031
103,6001483
103,8001461
104,0006404
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
6/76
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  280/00 Kسهم
 • تعداد سهام
  700,000,000
 • درصد شناور
  %9/52
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه12/62
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۳:۲۵”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (سپیدار1)، (ثرود1) و (وملل1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۵۱۱:۳۰”
  توقف نماد (سپیدار1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۴/۱۲۱۴:۵۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (سپيدار1)
  ۱۴۰۲/۴/۷۱۲:۳۳”
  توقف نماد (سپيدار1) به دليل افزايش قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
  ۱۴۰۲/۳/۱۳۱۳:۲۷”
  بازگشايي نماد معاملاتي (سپيدار1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت همکاران سیستم-سهامی عام-74/6%شخص حقیقی4/39%صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز2/22%شخص حقیقی2/16%شخص حقیقی1/79%شخص حقیقی1/65%BFMصندوق سرمایه گذاری .ا.ب .هوشمندآبان1/37%شخص حقیقی1/26%صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی توان مفید1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد