فرود
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
حجم
1
0
3
0
/
6
0
6
0
M
تصویر نماد فرود

فرود

|مجاز
فولاد شاهرود|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-0/85%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/44%
حجم معاملات
1
0
3
0
/
6
0
6
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  3
  0
  /
  4
  0
  0
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/96
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت4,009پایین ترین قیمت3,873

  بازده ماهانه

  فرودصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  17,737,682,428ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فرود
 • ارزش بازار
  21/11 Tریال
 • تعداد معاملات
  9
  0
  3
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/25
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  17/74 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  117/76 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/72
4,208بازه قیمت روز3,808
51/58 B
حقیقی
33/84 B
1/83 B
حقوقی
19/56 B
مقیاس
سهم متوسط
درصد سهم از صنعت
0/11
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  5,400,000,000
 • درصد شناور
  %35/21
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 6/27
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت آهن وفولادغدیرایرانیان-سهامی خاص-38/14%شرکت معدنی وصنعتی چادرملو-سهامی عام-24/81%شخص حقیقی1/84%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد