فسوژ
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
حجم
ریال
7
0
7
0
9
0
/
0
0
6
0
K
تصویر نماد فسوژ

فسوژ

|مجاز
سوژمیران|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-
0
0
/
7
0
7
0
%
حجم معاملات
ریال
7
0
7
0
9
0
/
0
0
6
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  0
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/16
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۲۹
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت19,350پایین ترین قیمت19,350

  بازده ماهانه

  فسوژصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -13/54 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فسوژ
19,650بازه قیمت روز19,350
1/53 B
حقیقی
15/07 B
13/54 B
حقوقی
0
 • تعداد معاملات
  4
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  11/61 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/1
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -13/54 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  54/64 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  0/03
 • حجم عرضه2/06 M
 • حجم تقاضا277/00
تعدادحجم خریدقیمت
127718,100
000
000
000
000
قیمتحجم فروشتعداد
19,3501,727,08453
19,5001,6502
19,650151,2166
19,70040,0001
20,9502,0001
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
0/06
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %39/53
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/47
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۳:۲۳”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (ثعمرا1)، (دتولید1) و (فسوژ1)
  ۱۴۰۲/۱۲/۲۱۱:۳۰”
  توقف نماد (فسوژ1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
  ۱۴۰۲/۱۲/۱۱۳:۱۶”
  بازگشایی نمادهای معاملاتی (داوه1)، (گکوثر1)،( وسپهر1) و ( فسوژ1)
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۱۳:۱۱”
  بازگشایی برخی نمادهای معاملاتی
  ۱۴۰۲/۱۱/۲۴۱۱:۴۶”
  توقف نماد (فسوژ1) - اطلاعات با اهمیت گروه ب
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر-سهامی عام-26/25%BFMصندوق.س.ا.بازارگردانی کیان12/57%شرکت صنعتی آراسته معدن-سهامی خاص-6/25%شرکت گروه توسعه صنایع معدنی مبین سپهرصادرات س.خ4/98%شخص حقیقی2/83%شرکت باما-سهامی عام-2/66%شرکت توسعه املاک وساختمان امیر-سهامی خاص-2/13%صندوق سرمایه گذاری تضمین اصل سرمایه کاریزما1/5%شخص حقیقی1/3%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۱/۲۵)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد