ثالوند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/53%
حجم
3
0
/
4
0
3
0
M
تصویر نماد ثالوند

ثالوند

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن الوند|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
2/74%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0/53%
حجم معاملات
3
0
/
4
0
3
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  5
  0
  1
  0
  /
  6
  0
  2
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  0/12
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت15,580پایین ترین قیمت14,660

  بازده ماهانه

  ثالوندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثالوند
 • ارزش بازار
  12/05 Tریال
 • تعداد معاملات
  6
  0
  5
  0
  4
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/43
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  311/73 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/86
16,020بازه قیمت روز13,940
51/75 B
حقیقی
51/75 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/29
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %34/53
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 44/15
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-62/76%ذذذبازارگردان شرک19553ذثالوند1/67%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۲/۶)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد