ثالوند
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم
9
0
4
0
7
0
/
2
0
8
0
K
تصویر نماد ثالوند

ثالوند

|مجاز
سرمایه گذاری مسکن الوند|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-2/4%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
-1/6%
حجم معاملات
9
0
4
0
7
0
/
2
0
8
0
K
 • ارزش معاملات
  ریال
  1
  0
  5
  0
  /
  1
  0
  7
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -0/37
 • بیشتر
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت16,390پایین ترین قیمت15,800

  بازده ماهانه

  ثالوندصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  0ریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

ثالوند
 • ارزش بازار
  12/81 Tریال
 • تعداد معاملات
  3
  0
  9
  0
  1
  0
 • جابجایی مالکیتی
  %0/12
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  0ریال
 • سرانه خرید حقیقی
  130/89 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی0/95
17,400بازه قیمت روز15,140
15/18 B
حقیقی
15/18 B
0
حقوقی
0
مقیاس
سهم کوچک
درصد سهم از صنعت
1/28
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  1/00 سهم
 • تعداد سهام
  800,000,000
 • درصد شناور
  %34/57
نسبت‌های مالی
 • P/E -
 • P/Eگروه 47/29
 • EPS -
 • P/S -
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه -
 • میانگین حجم سه ماه -
 • میانگین حجم یک سال -
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه -
 • میانگین ارزش سه ماه -
 • میانگین ارزش یک سال -
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن-سهامی عام-62/76%ذذذبازارگردان شرک19553ذثالوند1/63%شخص حقیقی1/04%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۲/۱۱/۳۰)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد