فجهان
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
6
0
%
حجم
سهم
1
0
8
0
/
8
0
0
0
M
تصویر نماد فجهان

فجهان

|مجاز
جهان فولاد سیرجان|فرابورس
آخرین قیمت
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
1
0
/
3
0
4
0
%
قیمت پایانی
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
,
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
0
0
/
6
0
6
0
%
حجم معاملات
سهم
1
0
8
0
/
8
0
0
0
M
 • ارزش معاملات
  ریال
  6
  0
  6
  0
  /
  6
  0
  8
  0
  B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • بیشتر
۰۸:۴۵پیش گشایش
۰۹:۰۰
مجاز
روزهای معاملات: شنبه تا چهارشنبه
۱۲:۳۰
 • قیمت روز

  بالا ترین قیمت3,575پایین ترین قیمت3,499

  بازده ماهانه

  فجهانصنعتبورسفرابورس

  خالص جریان ورود و خروج پول حقیقی

  خالص جریان
  -24/69 Bریال

  وضعیت تکنیکال روز

اطلاعات معاملاتی نماد

فجهان
3,575بازه قیمت روز3,435
10/31 B
حقیقی
35 B
56/38 B
حقوقی
31/69 B
 • تعداد معاملات
  7
  0
  6
  0
  3
  0
 • ارزش بازار
  388/08 Tریال
 • جابجایی مالکیتی
  %0/02
 • خالص ورود و خروج پول حقیقی
  -24/69 Bریال
 • سرانه خرید حقیقی
  147/23 Mریال
 • قدرت خرید حقیقی
  1/50
 • حجم عرضه2/86 M
 • حجم تقاضا866/62 K
تعدادحجم خریدقیمت
241,8573,551
81,394,5703,550
2145,4283,542
1200,0003,540
1200,0003,530
قیمتحجم فروشتعداد
3,55253,9553
3,5532,4742
3,554182,1934
3,55531,2706
3,55621,7446
مقیاس
سهم بزرگ
درصد سهم از صنعت
2/24
اطلاعات پایه
 • حجم مبنا
  38/36 Mسهم
 • تعداد سهام
  110,000,000,000
 • درصد شناور
  %9/65
نسبت‌های مالی
 • P/E-
 • P/Eگروه6/66
 • EPS-
 • P/S-
میانگین حجم
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
میانگین ارزش
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • تاریخساعتعنوان
  ۱۴۰۲/۳/۲۲۱۴:۴۹”
  بازگشايي نماد معاملاتي (فجهان1)
  ۱۴۰۲/۳/۱۳۱۳:۳۹”
  توقف نماد معاملاتي (فجهان1)
  ۱۴۰۲/۱/۲۹۱۳:۵۳”
  بازگشايي نمادهاي معاملاتي (فجهان1) و (تاپكيش1)
  ۱۴۰۲/۱/۲۶۱۳:۴۷”
  توقف نماد (فجهان1) به دليل افزايش قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
  ۱۴۰۱/۱۲/۲۴۱۴:۰۳”
  بازگشايي مرتبه دوم نماد معاملاتي (فجهان1)
 • نمودار ترکیب سهامداران

  شرکت واسط مالی خرداددوم-بامسئولیت محدود-42/25%موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران32/79%BFMصندوق سرمایه گذاری.ا.ب.امیدایرانیان5/19%شرکت سرمایه گذاری وتوسعه گل گهر-سهامی خاص-5/12%شرکت س .گروه مالی کیمیامس ایرانیان -س .خ -5%

  تغییرات سهامداران عمده (۱۴۰۳/۳/۴)

  سهامدارانسهمتغییر
  داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

نمادهای هم گروه

دیده‌بان
نماد
آخرین قیمت و درصد
قیمت پایانی و درصد
حجم معاملات
ارزش معاملات
خالص ورود و خروج پول حقیقی
نمودار روزانه سهم
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد